Juss for bibliotekarer Artikler

Immateriell kulturarv og folklore

I forbindelse med eventyr og muntlig fortellertradisjon er opphavsretten avgrenset mot de immaterielle verdier som inngår i vår kulturs felleseie. Om vi går litt dypere inn i problemstillingen vil vi likevel oppdage at også den immaterielle kulturarv fortjener vern.

Parodier og travestiers stilling i opphavsretten

Opphavsmannen kan ikke motsette seg at andre bruker åndsverk slik at nye og selvstendige åndsverk oppstår. Parodier og travestier som bevisst bygger på andre verk, kan også regnes som ”fri utnyttelse”. Den rettslige vurderingen er likevel ganske komplisert.

Film i bibliotek

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Utgangspunktet for bruk av film i bibliotek er ganske greit: Det er stort sett snakk om offentlig fremføring. Problemet er at slik fremføring som regel må klareres, og det er bare få unntak å snakke om. Her er en liten gjennomgang av hvordan dette ligger an.

Bøkers vernetid

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Rettighetene til en forfatters tekster er vernet i hele opphavsmannens levetid og 70 år etter hans dødsår. Men en bok kan inneholde flere verk av forskjellige opphavsmenn: Oversettelser, antologier, bøker med tegninger. Måten sidene er satt opp på kan gi ”satsrettigheter”.

Å legge ut «månedens dikt» på bibliotekets nettsider

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Biblioteket i Danderyd i Sverige ønsket å legge ut ”månedens dikt” på sine nettsider. Ideen ble skrinlagt da en poet ønsket kompensasjon. Finnes det noe unntak som avgrenser opphavsmannens enerett til fordel for biblioteket?