Ebøker Artikler

Stadig flere bibliotek tilbyr ebøker

– Det har vært en voldsom utvikling det siste halvåret. Det kommer nye bibliotek med nesten hver dag, sier BF-leder Monica Deildok i et NTB-intervju som gjengis i en rekke aviser 30. juni.

Kritisk til e-bok-notatet fra Nasjonalbiblioteket

I februar kom ”Utlån av e-bøker i folkebibliotek – utfordringer og muligheter”, et notat forfattet av Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon. Har vi grunn til å glede oss, når det nå omsider foreligger?

Rettigheter til utlån av e-bøker

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: En innkjøpt papirbok kan lånes ut etter åndsverkloven § 19. E-bøker innkjøpt på fysisk bærer (f.eks. CD) kan også lånes ut. E-bøker innkjøpt og lagret på nettbrett kan bare lånes ut etter avtale.

Ebok-lokomotiv uten vogner?

- Vi er glad for at det nå ser ut til å bli en forlengelse av forsøksordningen for utlån av e-bøker fra Norsk kulturråd. Vi er likevel bekymret for at endringene i prøveordningen vil legge føringer for hvordan avtalene mellom forlag og bibliotek vil utformes når bibliotekene skal kjøpe tilgang til e-bøker, sier Persen.

Hvem skal forhandle om ebok-utlån?

- Kulturdepartementet må komme på banen og gi noen føringer om hvilke begrensninger som skal gjelde for utlån av e-bøker, og hvem som skal forhandle. I dag er det et åpent spørsmål hva de politiske myndighetene mener, sier BF-leder Monica Deildok til NTB, gjengitt i dagens Aftenposten.