Ebøker Artikler

– Ny modell dyrere for bibliotekene

Det er ingen tvil om at kostnadene vil øke, særlig de nye e-bøkene vil bli betydelig dyrere for bibliotekene, sier BFs arbeidsgruppe for ebøker i en uttalelse om den nye modellen som Nasjonalbiblioteket anbefaler brukt for utlån av e-bøker i bibliotek. Arbeidsgruppa mener det er nødvendig med noen justeringer for at folkebibliotekene skal ha mulighet til videreutvikle tilbudet av e-bøker.

NBs ebok-modell: To år og så klikk

I dag presenterte Aslak Sira Myhre Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for utlån av e-bøker i norske bibliotek. – Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker, sier han. Men meningene om modellen vil nok være delte.

E-bokutredningen: Bibliotekene ivaretar bredden

Mandag 8. juni offentliggjorde Kulturdepartementet utredningen om e-bøker og utlån i norske bibliotek. - En relativt god beskrivelse av virkeligheten, mener lederen av BFs e-bokutvalg Ørjan Persen.

Kulturrådet vil gjøre e-bøker til en permanent del av innkjøpsordninga

Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening er positive til at Kulturrådet nå går inn for å sikre ebøker til norske folkebibliotek permanent.

– E-bøker må inn i innkjøpsordningene

Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for e-bøker mener det er viktig å sikre den norske befolkningen tilgang til elektronisk litteratur og ber Norsk kulturråd om å gjøre prøveordningen med kulturfondbøker i elektronisk form permanent.

Bibliotekene tar sikkerheten på alvor

- Vi kan forsikre om at bibliotek tar sikkerheten på største alvor, skriver lederne i BF og NBF i et felles tilsvar til Stavanger Aftenblads oppslag i forrige uke, om sikkerheten i utlånssystemene for e-bøker. - Med hackerne parkert, er det viktigste ebok-spørsmålet i Norge nå å få sving på både salg og utlån, påpeker de.

Stadig flere bibliotek tilbyr ebøker

– Det har vært en voldsom utvikling det siste halvåret. Det kommer nye bibliotek med nesten hver dag, sier BF-leder Monica Deildok i et NTB-intervju som gjengis i en rekke aviser 30. juni.

Kritisk til e-bok-notatet fra Nasjonalbiblioteket

I februar kom ”Utlån av e-bøker i folkebibliotek – utfordringer og muligheter”, et notat forfattet av Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon. Har vi grunn til å glede oss, når det nå omsider foreligger?

Rettigheter til utlån av e-bøker

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: En innkjøpt papirbok kan lånes ut etter åndsverkloven § 19. E-bøker innkjøpt på fysisk bærer (f.eks. CD) kan også lånes ut. E-bøker innkjøpt og lagret på nettbrett kan bare lånes ut etter avtale.

Ebok-lokomotiv uten vogner?

- Vi er glad for at det nå ser ut til å bli en forlengelse av forsøksordningen for utlån av e-bøker fra Norsk kulturråd. Vi er likevel bekymret for at endringene i prøveordningen vil legge føringer for hvordan avtalene mellom forlag og bibliotek vil utformes når bibliotekene skal kjøpe tilgang til e-bøker, sier Persen.