Ebøker Artikler

Løsning på lydbøker?

Klassekampen melder i dag at de har sett oppdragsbrevet som Kulturdepartementet skal sende til Nasjonalbiblioteket denne uka. Der blir NB bedt om å anbefale en modell for kjøp og utlån av elydbøker.

Verkstedet Stovner bibliotek

BF med to innspill til kulturmeldingen

Bibliotekarforbundet kommer med en rekke forslag til konkrete tiltak i sine innspill til kulturmeldingen. Arbeidsgruppen for ebøker understreker i sitt innspill at hverken støtteordninger eller lovverk i dag er tilpasset den nye digitale virkeligheten. Det er særlig bekymringsfullt at det digitale litterære tilbudet til barn og unge er så dårlig utviklet i folkebibliotekene uttaler leder av arbeidsgruppen Ørjan Persen. 

Den foreslåtte e-bokmodellen: Hvor går veien videre?

Flere medier meldte i forrige uke at Kulturrådet har avvist NBs foreslåtte e-bokmodell. Det er en feilaktig fremstilling at dette velter hele modellen, mener vår arbeidsgruppe for e-bøker.

– Ny modell dyrere for bibliotekene

Det er ingen tvil om at kostnadene vil øke, særlig de nye e-bøkene vil bli betydelig dyrere for bibliotekene, sier BFs arbeidsgruppe for ebøker i en uttalelse om den nye modellen som Nasjonalbiblioteket anbefaler brukt for utlån av e-bøker i bibliotek. Arbeidsgruppa mener det er nødvendig med noen justeringer for at folkebibliotekene skal ha mulighet til videreutvikle tilbudet av e-bøker.

NBs ebok-modell: To år og så klikk

I dag presenterte Aslak Sira Myhre Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for utlån av e-bøker i norske bibliotek. – Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker, sier han. Men meningene om modellen vil nok være delte.

E-bokutredningen: Bibliotekene ivaretar bredden

Mandag 8. juni offentliggjorde Kulturdepartementet utredningen om e-bøker og utlån i norske bibliotek. - En relativt god beskrivelse av virkeligheten, mener lederen av BFs e-bokutvalg Ørjan Persen.

Kulturrådet vil gjøre e-bøker til en permanent del av innkjøpsordninga

Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening er positive til at Kulturrådet nå går inn for å sikre ebøker til norske folkebibliotek permanent.

– E-bøker må inn i innkjøpsordningene

Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for e-bøker mener det er viktig å sikre den norske befolkningen tilgang til elektronisk litteratur og ber Norsk kulturråd om å gjøre prøveordningen med kulturfondbøker i elektronisk form permanent.

Bibliotekene tar sikkerheten på alvor

- Vi kan forsikre om at bibliotek tar sikkerheten på største alvor, skriver lederne i BF og NBF i et felles tilsvar til Stavanger Aftenblads oppslag i forrige uke, om sikkerheten i utlånssystemene for e-bøker. - Med hackerne parkert, er det viktigste ebok-spørsmålet i Norge nå å få sving på både salg og utlån, påpeker de.

Stadig flere bibliotek tilbyr ebøker

– Det har vært en voldsom utvikling det siste halvåret. Det kommer nye bibliotek med nesten hver dag, sier BF-leder Monica Deildok i et NTB-intervju som gjengis i en rekke aviser 30. juni.