Ebøker Artikler

E-bøker og e-lydbøker i bibliotekene – politisk uttalelse fra BF

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby brukerne sine et svært begrenset utvalg. Per januar 2019 er det kun 400 titler. Forleggerforeningen har avslått Nasjonalbibliotekets forslag til løsning, og dermed står forlagene fritt til å tilby bibliotekene innhold eller ikke. Bibliotekarforbundet mener kulturdepartementet må innføre leveringsplikt av digitalt innhold, sier BFs forbundsstyre i denne uttalelsen.

Løsning på lydbøker?

Klassekampen melder i dag at de har sett oppdragsbrevet som Kulturdepartementet skal sende til Nasjonalbiblioteket denne uka. Der blir NB bedt om å anbefale en modell for kjøp og utlån av elydbøker.

Verkstedet Stovner bibliotek

BF med to innspill til kulturmeldingen

Bibliotekarforbundet kommer med en rekke forslag til konkrete tiltak i sine innspill til kulturmeldingen. Arbeidsgruppen for ebøker understreker i sitt innspill at hverken støtteordninger eller lovverk i dag er tilpasset den nye digitale virkeligheten. Det er særlig bekymringsfullt at det digitale litterære tilbudet til barn og unge er så dårlig utviklet i folkebibliotekene uttaler leder av arbeidsgruppen Ørjan Persen. 

Den foreslåtte e-bokmodellen: Hvor går veien videre?

Flere medier meldte i forrige uke at Kulturrådet har avvist NBs foreslåtte e-bokmodell. Det er en feilaktig fremstilling at dette velter hele modellen, mener vår arbeidsgruppe for e-bøker.

– Ny modell dyrere for bibliotekene

Det er ingen tvil om at kostnadene vil øke, særlig de nye e-bøkene vil bli betydelig dyrere for bibliotekene, sier BFs arbeidsgruppe for ebøker i en uttalelse om den nye modellen som Nasjonalbiblioteket anbefaler brukt for utlån av e-bøker i bibliotek. Arbeidsgruppa mener det er nødvendig med noen justeringer for at folkebibliotekene skal ha mulighet til videreutvikle tilbudet av e-bøker.

NBs ebok-modell: To år og så klikk

I dag presenterte Aslak Sira Myhre Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for utlån av e-bøker i norske bibliotek. – Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker, sier han. Men meningene om modellen vil nok være delte.

E-bokutredningen: Bibliotekene ivaretar bredden

Mandag 8. juni offentliggjorde Kulturdepartementet utredningen om e-bøker og utlån i norske bibliotek. - En relativt god beskrivelse av virkeligheten, mener lederen av BFs e-bokutvalg Ørjan Persen.

Kulturrådet vil gjøre e-bøker til en permanent del av innkjøpsordninga

Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening er positive til at Kulturrådet nå går inn for å sikre ebøker til norske folkebibliotek permanent.

– E-bøker må inn i innkjøpsordningene

Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for e-bøker mener det er viktig å sikre den norske befolkningen tilgang til elektronisk litteratur og ber Norsk kulturråd om å gjøre prøveordningen med kulturfondbøker i elektronisk form permanent.

Bibliotekene tar sikkerheten på alvor

- Vi kan forsikre om at bibliotek tar sikkerheten på største alvor, skriver lederne i BF og NBF i et felles tilsvar til Stavanger Aftenblads oppslag i forrige uke, om sikkerheten i utlånssystemene for e-bøker. - Med hackerne parkert, er det viktigste ebok-spørsmålet i Norge nå å få sving på både salg og utlån, påpeker de.