Ebøker Artikler

Oppfordrer bibliotekene til å be om bedre betingelser

- Jeg har vanskelig for å se hvordan folkebibliotekene skal klare å bygge samlinger av e-lydbøker, sier leder av BFs ebokutvalg Ørjan Persen, som mener bibliotekene må kreve bedre vilkår enn det Nasjonalbibliotekets anbefalte modell legger opp til.

Bredde i utvalget av e-lydbøker?

Hva er forskjellen på utlånsmodellen for e-bøker og den nye utlånsmodellen for e-lydbøker? – Hovedargumentet for avtalen om e-bøker var nettopp å øke bredden i utvalget, dette argumentet finner en ikke i forslaget til løsning for e-lydbøkene, skriver Ørjan Persen, som har sett nærmere på modellen Nasjonalbiblioteket nettopp har presentert.

Hvor dyr blir modellen for e-lydbøker?

Etter samtaler med Forleggerforeningen lanserer Nasjonalbiblioteket nå en kjøps- og utlånsmodell for e-lydbøker i bibliotek. Folkebibliotekene har lenge ønsket å tilby e-lydbøker, men har kun hatt tilgang til utgivelsene fra noen få forlag som Vigmostad & Bjørke og Samlaget. "De tre store" har nektet å selge e-bøker til bibliotekutlån. Med den nye modellen kan folkebibliotekene snart låne ut e-lydbøker. Men det er en dyr ordning. Og det vil bli kø.

BF snakket e-lydbøker til Stortinget

Det er voksende interesse for e-lydbøker, men forlagene vegrer seg for å la bibliotekene formidle dem. Under Stortingshøringen om kulturmeldinga tok BFs Ørjan Persen opp dette brennaktuelle spørsmålet. Han foreslo både leveringsplikt til offentlige bibliotek og å inkludere dem i innkjøpsordningene.

– Har ventet lenge nok på e-lydbøkene

E-lydbøker øker i popularitet. Men det er fremdeles uavklart hvordan de skal formidles gjennom bibliotek. Det har blitt oppmerksomhet og en smule temperatur i dette spørsmålet nå, ikke minst etter oppslag i Aftenposten. Vi har spurt Ørjan Persen, leder i BFs arbeidsgruppe for e-bøker, om å kommentere situasjonen.

– Hva kommer etter eBokBib?

eBokBib har hatt nesten hele markedet for utlån av e-bøker i folkebibliotekene. Men fra fra 1. januar 2020 legges det ned. – Det er svært beklagelig at en så sentral aktør som Bibliotek-Systemer AS fra 2020 ikke lenger vil tilby noen løsning for utlån av e-bøker og e-lydbøker, sier BF-leder Jannicke Røgler, som er opptatt av hva som kommer etter dette.

E-bøker og e-lydbøker i bibliotekene – politisk uttalelse fra BF

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby brukerne sine et svært begrenset utvalg. Per januar 2019 er det kun 400 titler. Forleggerforeningen har avslått Nasjonalbibliotekets forslag til løsning, og dermed står forlagene fritt til å tilby bibliotekene innhold eller ikke. Bibliotekarforbundet mener Kulturdepartementet må innføre leveringsplikt av digitalt innhold, sier BFs forbundsstyre i denne uttalelsen.

Løsning på lydbøker?

Klassekampen melder i dag at de har sett oppdragsbrevet som Kulturdepartementet skal sende til Nasjonalbiblioteket denne uka. Der blir NB bedt om å anbefale en modell for kjøp og utlån av elydbøker.

Verkstedet Stovner bibliotek

BF med to innspill til kulturmeldingen

Bibliotekarforbundet kommer med en rekke forslag til konkrete tiltak i sine innspill til kulturmeldingen. Arbeidsgruppen for ebøker understreker i sitt innspill at hverken støtteordninger eller lovverk i dag er tilpasset den nye digitale virkeligheten. Det er særlig bekymringsfullt at det digitale litterære tilbudet til barn og unge er så dårlig utviklet i folkebibliotekene uttaler leder av arbeidsgruppen Ørjan Persen. 

Den foreslåtte e-bokmodellen: Hvor går veien videre?

Flere medier meldte i forrige uke at Kulturrådet har avvist NBs foreslåtte e-bokmodell. Det er en feilaktig fremstilling at dette velter hele modellen, mener vår arbeidsgruppe for e-bøker.