Ebøker Artikler

BF snakket e-lydbøker til Stortinget

Det er voksende interesse for e-lydbøker, men forlagene vegrer seg for å la bibliotekene formidle dem. Under Stortingshøringen om kulturmeldinga tok BFs Ørjan Persen opp dette brennaktuelle spørsmålet. Han foreslo både leveringsplikt til offentlige bibliotek og å inkludere dem i innkjøpsordningene.

– Har ventet lenge nok på e-lydbøkene

E-lydbøker øker i popularitet. Men det er fremdeles uavklart hvordan de skal formidles gjennom bibliotek. Det har blitt oppmerksomhet og en smule temperatur i dette spørsmålet nå, ikke minst etter oppslag i Aftenposten. Vi har spurt Ørjan Persen, leder i BFs arbeidsgruppe for e-bøker, om å kommentere situasjonen.

– Hva kommer etter eBokBib?

eBokBib har hatt nesten hele markedet for utlån av e-bøker i folkebibliotekene. Men fra fra 1. januar 2020 legges det ned. – Det er svært beklagelig at en så sentral aktør som Bibliotek-Systemer AS fra 2020 ikke lenger vil tilby noen løsning for utlån av e-bøker og e-lydbøker, sier BF-leder Jannicke Røgler, som er opptatt av hva som kommer etter dette.

E-bøker og e-lydbøker i bibliotekene – politisk uttalelse fra BF

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby brukerne sine et svært begrenset utvalg. Per januar 2019 er det kun 400 titler. Forleggerforeningen har avslått Nasjonalbibliotekets forslag til løsning, og dermed står forlagene fritt til å tilby bibliotekene innhold eller ikke. Bibliotekarforbundet mener Kulturdepartementet må innføre leveringsplikt av digitalt innhold, sier BFs forbundsstyre i denne uttalelsen.

Løsning på lydbøker?

Klassekampen melder i dag at de har sett oppdragsbrevet som Kulturdepartementet skal sende til Nasjonalbiblioteket denne uka. Der blir NB bedt om å anbefale en modell for kjøp og utlån av elydbøker.

Verkstedet Stovner bibliotek

BF med to innspill til kulturmeldingen

Bibliotekarforbundet kommer med en rekke forslag til konkrete tiltak i sine innspill til kulturmeldingen. Arbeidsgruppen for ebøker understreker i sitt innspill at hverken støtteordninger eller lovverk i dag er tilpasset den nye digitale virkeligheten. Det er særlig bekymringsfullt at det digitale litterære tilbudet til barn og unge er så dårlig utviklet i folkebibliotekene uttaler leder av arbeidsgruppen Ørjan Persen. 

Den foreslåtte e-bokmodellen: Hvor går veien videre?

Flere medier meldte i forrige uke at Kulturrådet har avvist NBs foreslåtte e-bokmodell. Det er en feilaktig fremstilling at dette velter hele modellen, mener vår arbeidsgruppe for e-bøker.

– Ny modell dyrere for bibliotekene

Det er ingen tvil om at kostnadene vil øke, særlig de nye e-bøkene vil bli betydelig dyrere for bibliotekene, sier BFs arbeidsgruppe for ebøker i en uttalelse om den nye modellen som Nasjonalbiblioteket anbefaler brukt for utlån av e-bøker i bibliotek. Arbeidsgruppa mener det er nødvendig med noen justeringer for at folkebibliotekene skal ha mulighet til videreutvikle tilbudet av e-bøker.

NBs ebok-modell: To år og så klikk

I dag presenterte Aslak Sira Myhre Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for utlån av e-bøker i norske bibliotek. – Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker, sier han. Men meningene om modellen vil nok være delte.

E-bokutredningen: Bibliotekene ivaretar bredden

Mandag 8. juni offentliggjorde Kulturdepartementet utredningen om e-bøker og utlån i norske bibliotek. - En relativt god beskrivelse av virkeligheten, mener lederen av BFs e-bokutvalg Ørjan Persen.