Del din kunnskap Artikler

Hva var det med Alexandria? – Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekarer og bibliotek strever med å finne sin rolle i det nye kunnskapssamfunnet. Et bidrag til avklaring kan være å utforske begrepene kunnskap og myter. Bibliotekarer vil styrke seg på å ha et bevisst forhold til hva som er hva. Vi kan spille en viktig rolle i avklaring mellom fornuft og myter på ulike kunnskapsfelt. Slik det store biblioteket i antikkens Alexandria bidro til brudd med mytisk tenking i en periode på mange hundre år, for rundt to tusen år siden. Odd Wormnæs beskriver her utviklingen innen filosofi og vitenskap, som Alexandria-biblioteket var en del av. Artikkelen er basert på foredrag holdt for bibliotekarer på BFs studietur til Alexandria i november 2008.

Sløydverksted for digitale bibliotekarer

To verdensomspennende organisasjoner hatt tatt mål av seg om å sørge for at vitenskapelig ansatte har grunnleggende digitale ferdigheter. I mars ble det avholdt sløydverksted for bibliotekarer da Carpentry Week ble arrangert for første gang i Norge.

Hva kan vi lære av Lån en bibliotekar-bestillingene?

Biblioteket ved Høgskolen i Østfold tilbyr tjenesten ”Lån en bibliotekar”, hvor studenter og ansatte kan avtale veiledningstid med en av bibliotekarene. Grete Gluppe og Kjell Erik Johnsen har undersøkt hva brukerne faktisk ønsker hjelp til.

Lag digitale magasiner med Flipboard

Vil du samle stoff fra flere kanaler og presentere det på en oversiktlig måte? Da bør du bruke Flipboard.

MOOC – aktuelt for folkebibliotek?

Massive Open Online Courses - forkortet MOOC - er etter hvert kjent fra universitets- og høgskolesektoren. Men er det aktuelt for folkebibliotek? Liv Marit Hovtun Palm ser på mulighetene.