Fag og politikk Artikler

Norge kutter avtalen med Elsevier

- Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler, skriver Unit, direktoratet som forhandler avtalene for akademia. Avtalen med Elsevier blir ikke fornyet for 2019. I tillegg til åpen tilgang dreier dette seg om mye penger. I 2018 betalte de deltakende institusjonene nær 100 millioner kroner til Elsevier.

Biblioteket i ekkokamrenes tid

På overflaten kan det se ut til at sosiale medier er ytringsfrihetens nirvana. Men er virkelig sosiale medier en arena der alle konkurrerer om oppmerksomheten på like fot?

Sjelden at bibliotek avviser lån av møterom

Mange bibliotek tilbyr lån av lokaler til møter. Det kan være sjakklubb, kunstforening, språkkafe eller kodeklubb. Men også kontroversielle organisasjoner kan banke på døra til biblioteksjefen og be om møtelokale. Vi har spurt et utvalg biblioteksjefer om de har avvist mange. Det har de ikke.

Bibliotek berre i byar og tettbygde strøk?

- Eg har til gode å sjå eit innlegg med positiv omtale av mobile bibliotektenester frå dei som representerer nasjonal bibliotekpolitikk, skriv Sigrid Furnes, leiar i Mobilis, NBFs spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd. Ho er kritisk til manglande draghjelp frå statleg hald. – Det er fristande å seia at det er snarare tvert om, skriv ho som tilsvar til kva Nasjonalbibliotekets Svein Arne Tinnesand sa i Bibliotekaren 4/2018.

Fokus på biblioteksjefenes ansvarsområde

Fire foreninger på bibliotekområdet har gått sammen om en plakat med anbefalinger for "biblioteksjefenes ansvarsområde". De opplever et stigende antall saker som handler om endringer av biblioteksjefers ansvarsområde og handlingsrom.

Bibliotekarstudenter gjør røde lenker blå!

Per september 2018 er rundt 22 % av biografiene i bokmål-wikipedia om kvinner. Av 150 000 er det kun 34 000. – Det er riktignok flere menn enn kvinner i historiebøkene, men det er allikevel et gap i antall biografier, skriver tre bibliotekstudenter som ville gjøre noe med dette. De har hatt ekstra wikipedia-fokus på kvinner som prosjektarbeid ved OsloMet.

Den gode debatten

Deler av den offentlige samtale foregår på bibliotekene, enten i det fysiske rommet eller i sosiale medier. Her brytes ulike standpunkter mot hverandre. En god debatt forutsetter imidlertid at spillereglene følges.

Plan S sett fra høgskolebiblioteket

- Det måtte vel gjøres sånn for at noe skulle kunne skje, sier Else Norheim. Hun har som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold lang erfaring med å håndtere forskningsartikler, både å kjøpe inn og gjøre tilgjengelig. Anders Ericson har snakket med henne om hvordan Plan S ser ut fra hennes ståsted.

Nina Karlstrøm mellom forskerne og forlagene

Et steinkast fra den himmelstrebende Monolitten i Frognerparken ligger Oslokontoret til Unit, det nye direktoratet for IKT og fellestjenester for UH-sektoren. Der foregår forhandlingene rundt Open Access og Plan S, det mest himmelstormende vi har vært borti på bibliotekfeltet gjennom mer enn førti år. Og akkurat den ettermiddagen vi har intervjuavtale om dette med seksjonssjef og forhandlingsleder Nina Karlstrøm er spenningsnivået ekstra høyt der i gården.

Heit debatt om Plan S

Plan S er et blodferskt initiativ for Open Access eller fri tilgang til forskingsartikler. S-en må stå for at planen går «på speed», har noen sagt.