Fag og politikk Artikler

Etter Granavolden: Uendret bibliotekpolitikk

Digital omstilling og «utenrikskulturell satsing», det er noen av hovedpoengene i litteratur-, bibliotek- og og språkpolitikken til den nye regjeringen Solberg. KrFs inntreden har ikke medført noen endring i bibliotekpolitikken. Det var da heller ikke forventet. Også nå fremheves den norske storsatsingen på bokmessen i Frankfurt 2019 som «en viktig utenrikskulturell satsing».

E-bøker og e-lydbøker i bibliotekene – politisk uttalelse fra BF

Av 6000 utgitte norske e-lydbøker, kan bibliotekene kun tilby brukerne sine et svært begrenset utvalg. Per januar 2019 er det kun 400 titler. Forleggerforeningen har avslått Nasjonalbibliotekets forslag til løsning, og dermed står forlagene fritt til å tilby bibliotekene innhold eller ikke. Bibliotekarforbundet mener kulturdepartementet må innføre leveringsplikt av digitalt innhold, sier BFs forbundsstyre i denne uttalelsen.

Stormen bibliotek er Årets bibliotek 2018

Stormen bibliotek er et fyrtårn som ikke bare lyser opp Bodø, men regionen rundt, heter det i juryens begrunnelse for årets tildeling.

Hva var det med Alexandria? – Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekarer og bibliotek strever med å finne sin rolle i det nye kunnskapssamfunnet. Et bidrag til avklaring kan være å utforske begrepene kunnskap og myter. Bibliotekarer vil styrke seg på å ha et bevisst forhold til hva som er hva. Vi kan spille en viktig rolle i avklaring mellom fornuft og myter på ulike kunnskapsfelt. Slik det store biblioteket i antikkens Alexandria bidro til brudd med mytisk tenking i en periode på mange hundre år, for rundt to tusen år siden. Odd Wormnæs beskriver her utviklingen innen filosofi og vitenskap, som Alexandria-biblioteket var en del av. Artikkelen er basert på foredrag holdt for bibliotekarer på BFs studietur til Alexandria i november 2008.

Bibliotekledelse og stillingsutlysninger

Burde det være et tettere samsvar mellom Bibliotekarforbundets forståelse av folkebibliotekloven og tendensen i ansettelsespolitikken i folkebibliotekene? Beate Bjørklund har funnet forskjeller, og stiller spørsmål ved hvor stor andel av lederstillinger i folkebiblioteksektoren som bør ha personal- og økonomiansvar.

Kvalifikasjonskrav i folkebibliotek – en analyse av stillingsutlysninger

Analyse av stillingsutlysninger i 2005, 2010 og 2015 viser nedgang i andelen som krever bibliotekarutdanning. Spesielt merkbart er dette i storbybibliotekene, der andelen utlysninger med slike krav har sunket fra 80 % til 0 % på disse ti årene. Det er også et tydelig skifte mot å vektlegge personlige egenskaper over utdanning og erfaring. Dette er noen av funnene i Beate Bjørklunds masteroppgave.

Ny bibliotekplan i Oslo lover bra, mener Deichman-sjefen

Biblioteksjef Knut Skansen er fornøyd med den nye "Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022" som byrådet behandler i dag torsdag 20. desember. - Målene som er satt for perioden er en videreføring av mange av målene fra forrige planperiode, men det legges spesielt vekt på barn og unge og på å nå nye brukere av biblioteket, sier han

Vil skjerpe lovgivning for skolebibliotek

- Dagens lov begrunner ikke i tilstrekkelig grad skolebibliotekaren som del av den pedagogiske virksomheten. Uten en slik begrunnelse i loven og uten at det sies noe om kvaliteten på tjenesten, vil tilbudet til den enkelte elev og lærer være mer eller mindre vilkårlig og opp til den enkelte skoleledelse å bestemme, skriver BF-leder Jannicke Røgler i sitt innspill til Opplæringslovutvalget.

Som en kork i opprørt hav

Kan vi frykte «danske tilstander» når det gjelder filialnedleggelser, eller «britiske tilstander» når det gjelder privatisering og frivillig drift av folkebibliotek? Vi har spurt Anders Ericson i forbindelse med artiklene han har skrevet om biblioteksituasjonen i Storbritannia og Danmark.

Hvor blir det av bibliotekene i Storbritannia?

Britiske folkebibliotek har mistet 10 000 årsverk de siste åtte årene. I samme periode har det blitt 650 færre bibliotekenheter. I tillegg har 500 mindre bibliotek gått over til å bli drevet gratis av frivillige. Hva er det som har skjedd?