Fag og politikk Artikler

Gruppebilde fylkesledersamling 2019

Samling for fylkeslagene

Endringene på bibliotekarutdanningen i Oslo, medlemskriterier og organiseringen av BF var viktigste temaer på fylkeslagssamlingen på Lillestrøm denne uka.

Dansk BF vurderer nytt navn

- Jeg tror at vi kan flytte identiteten, samholdet og nettverket inn under et annet navn. Jeg tror vi er nødt til det, så vi får et navn som mange flere kan identifisere seg med, sier stedfortredende formand for det danske Bibliotekarforbundet Jette Fugl.

Flere har bibliotekstudiene som førstevalg i år

357 søkere som hadde ett av bibliotekstudiene i Norge som sitt førstevalg i år, mot 342 i fjor. Det er studiene i Oslo som trekker oppover. Agder holder sitt nivå, mens Tromsø går noe tilbake.

Bibliotekstudiet i Oslo i endring: Flere moduler med færre studiepoeng

Instituttet (ABI) hvor bibliotekarutdanninga på OsloMet hører hjemme, har nå en gjennomgang av hele bachelorstudiet. Torsdag 2. mai arrangerte de instituttrådsseminar der en rekke aktører ga innspill. BF-leder Jannicke Røgler er begeistret over de foreslåtte endringene.

Det store personalskiftet på Deichman

Andelen bibliotekarer blant de ansatte på Deichmanske bibliotek i Oslo har gått dramatisk ned de siste årene. I 2014 var 60 % av de ansatte fagutdannede bibliotekarer. I 2017 er dette redusert til 39 %. I samme periode har andelen ansatte med annen høyere utdanning økt fra 22 % til 48 %.

BF spiller inn til bibliotekstrategien

Kulturdepartementet er i gang med å utarbeide ny bibliotekstrategi, og BF melder seg på med innspill. I dagens innspillsmøte til bibliotekstrategien var temaet barn og unge. BFs Kathrin Kvilstad påpekte problemene med den ulike finansieringen av skolebibliotekene. Og i et generelt skriftlig innspill fra BF om hele bibliotekstrategien, fremhever Jannicke Røgler både behov for en ny stortingsmelding om bibliotek og de ansattes behov for kompetanseutvikling.

Norge kutter avtalen med Elsevier

- Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler, skriver Unit, direktoratet som forhandler avtalene for akademia. Avtalen med Elsevier blir ikke fornyet for 2019. I tillegg til åpen tilgang dreier dette seg om mye penger. I 2018 betalte de deltakende institusjonene nær 100 millioner kroner til Elsevier.

Biblioteket i ekkokamrenes tid

På overflaten kan det se ut til at sosiale medier er ytringsfrihetens nirvana. Men er virkelig sosiale medier en arena der alle konkurrerer om oppmerksomheten på like fot?

Sjelden at bibliotek avviser lån av møterom

Mange bibliotek tilbyr lån av lokaler til møter. Det kan være sjakklubb, kunstforening, språkkafe eller kodeklubb. Men også kontroversielle organisasjoner kan banke på døra til biblioteksjefen og be om møtelokale. Vi har spurt et utvalg biblioteksjefer om de har avvist mange. Det har de ikke.

Bibliotek berre i byar og tettbygde strøk?

- Eg har til gode å sjå eit innlegg med positiv omtale av mobile bibliotektenester frå dei som representerer nasjonal bibliotekpolitikk, skriv Sigrid Furnes, leiar i Mobilis, NBFs spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd. Ho er kritisk til manglande draghjelp frå statleg hald. – Det er fristande å seia at det er snarare tvert om, skriv ho som tilsvar til kva Nasjonalbibliotekets Svein Arne Tinnesand sa i Bibliotekaren 4/2018.