Fag og politikk Artikler

Tillitsvalgte ser at Deichman endrer seg

– Søkere med bibliotekarutdanning kommer med en kompetanse som ikke blir etterspurt hos oss, og så spør vi i stedet etter noe som de ikke har i studiet. Dette er problematisk, sier tillitsvalgte på Deichman.

Åpen tilgang i et lukket land

Myanmar er i ferd med å åpne seg opp, på mange måter. Et lukket land med en trøblete fortid ønsker å endre kurs. Også når det gjelder Open Access, forteller Monica Roos i KnowledgeArc.

Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit

Kunnskapsorganisering dreier seg om å tilrettelegge for formidling av informasjon. Bibliotekene skal støtte opp om den enkeltes søking etter sannhet. Men hvilket forhold har informasjonen vi formidler til sannhet og beslektede begrep? Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Fr. H. Svendsen, gav et dykk ned i det grunnleggende med foredraget "Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit".

Personlig egnet for Deichman

– Jeg skulle ønske at ansatte i større grad var med på å bestemme hva slags kompetanse vi egentlig trenger når en stilling blir ledig. Som fagforening kommer vi ofte inn på slutten av prosessen, og da kan det være for sent å markere uenighet. De lokale tillitsvalgte burde være med fra starten av prosessen for å sikre at de ansatte stiller seg bak utlysninga.

Tillitsvalde ved HVL vil opne BF for universitetsbibliotekarane

Det er krevjande å vere lita fagforeining i ein stor høgskule. Medlemstalet tel mykje når ein skal gjere seg gjeldande. Ved Høgskulen på Vestlandet vil dei svært gjerne at komande BF-landsmøte gjer endringar i medlemskriteria. Då kan dei invitere universitetsbibliotekarane inn.

En konfliktsky tillitsvalgt i Asker bibliotek

Hun tar tak i lønnsforhandlingene, hun engasjerer seg i problematiske arbeidsforhold og hun tar gjerne en diskusjon om organisasjonsmodellen for biblioteket i den fusjonerte kommunen er god. Men samtidig styrer hun unna konflikter. – Jeg gjør som regel som jeg blir bedt om, sier BFs tillitsvalgte i Asker, som ser verdien av å lære demokrati gjennom organisasjonsverv.

Tillitsvalgt med bred kontaktflate i Røyken

Elin Sandsether tar vare på BF-medlemmenes interesser i Røyken. Ikke minst når de skal inn i nye Asker kommune. Det innebærer møter og kontakter i mange retninger. Livet som tillitsvalgt er artigere enn hun trodde da hun tok på seg vervet for seks år siden.

Bredde i utvalget av e-lydbøker?

Hva er forskjellen på utlånsmodellen for e-bøker og den nye utlånsmodellen for e-lydbøker? – Hovedargumentet for avtalen om e-bøker var nettopp å øke bredden i utvalget, dette argumentet finner en ikke i forslaget til løsning for e-lydbøkene, skriver Ørjan Persen, som har sett nærmere på modellen Nasjonalbiblioteket nettopp har presentert.

Ja til mobile bibliotek!

I Bibliotekaren 1/2019 blir eg utfordra av Sigrid Furnes som er leiar i Mobilis til å sei noko om mobile bibliotektenester. Bakgrunnen er eit intervju eg gav i bladet om endringane i bibliotekstruktur.

– Å bli støtt er en del av ytringsfrihetens vesen

– I dag er ytringsfriheten i realiteten beskåret ved at vi har en mindre krass religionskritikk. Det å håne religion er egentlig noe vi har verdsatt i Norge. Det står ikke så sterkt i dag rent faktisk, fordi man unnlater å gjøre som Arnulf Øverland. Han hånet, og folk ble støtt, sier advokat Cato Schiøtz og peker på at om muslimer blir støtt, så er dette en del av ytringsfrihetens vesen.