Enkeltinnlegg Artikler

Årets lønnsoppgjør nærmer seg

I disse dager starter forberedelsene til årets lønnsoppgjør. BFs tariffutvalg i de ulike sektorene diskuterer hvilke krav BF bør komme med i årets oppgjør – som for øvrig er et hovedoppgjør, dvs. at ikke bare kan forhandles om lønn, men også om arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling og annet.

Sekretariatet holder julestengt

Sekretariatet holder stengt fra 23. desember til 2. januar.

BF støtter Politiets Fellesforbund-markering

Politiets Fellesforbund er bekymret for politiutdannelsen i Norge. 16. desember holder organisasjonen en politisk markering. BF oppfordrer våre medlemmer til å støtte opp.

Er du tillitsvalgt og på jakt etter svar om mediearbeid eller kommunesammenslåing?

Vi har publisert nye Ofte stilte spørsmål-spalter om disse to temaene.

Lanserer mentorordning for bibliotekledere

I høst lanserer vi vår nye mentorordning. Meld din interesse innen 15. oktober!

– Endelig en strategi for hele feltet

- Det er svært gledelig at den nye bibliotekstrategien ser hele sektoren vår under ett. Men vi savner en strategi for kompetanseutvikling for bibliotekarer, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Erling Bergan slutter som redaktør

1. september slutter Erling Bergan som redaktør i BF. - I en generasjon har Bergan vært en svært markant og tydelig stemme i bibliotekfeltet, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Ønsker omkamp i Bærum

Bibliotekarforbundet mener det er bekymringsfullt at Bærum kommune ønsker å kutte bevilgningen til skolebibliotekene.

Hege B. Johnsen

Tariff 2019: Slik blir den nye lønnen i kapittel 4

Tilhører du KS kapittel 4? Etter spørsmål fra medlemmer har vi samlet eksempler på hvordan de nye minstelønnssatsene slår ut i forhold til tidligere avtalte lokale tillegg.

Tariff 2019: Unio reagerer på lederlønnsvekst i offentlig sektor

Dagsrevyen meldte torsdag at lederlønningene i offentlig sektor har steget betraktelig mer enn for andre arbeidstakere. – Når det er disse lederne som ber om moderasjon, gir det et uheldig signal når det ikke gjelder for dem selv, sier Ragnhild Lied i dette nyhetsinnslaget.