Tariff 2020: Klart ja i uravstemningen i staten

Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen om meklingsresultatet i årets lønnsoppgjør. 81,7 prosent stemte ja. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Nesten 34 prosent avla stemme. Dette er markant flere enn i 2018, da 14 prosent stemte. Stemmegivningen mellom ja og nei er nokså likt fordelt i alle forbundene, med unntak av Norsk sykepleierforbund, der «bare» 61 prosent stemte ja.

Forhandlingsutvalget i Unio stat har enstemmig vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale, og brev er oversendt Riksmekleren i dag.

–  Jeg hadde jo sett at flere ville stemme, men svaret er likevel så tydelig at vi ikke hadde noen problemer med å endelig vedta meklingsresultatet, sier Guro Elisabeth Lind.

Uravstemning er en avstemning over et anbefalt forhandlings- eller meklingsresultat. Ved uravstemning i et forhandlings-/tariffområde får det enkelte medlem i tariffområdet anledning til å si ja eller nei til et anbefalt forhandlingsresultat. Det gjelder dersom dette forbundet benytter uravstemning.