Tariff 2020: Ingen streik i Oslo

– Vi har sikret reallønnsvekst for alle medlemmer, fått bedre bestemmelser om videre- og etterutdanning med lønn og det blir forhandlingsrett på pensjon, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Partene møttes i mekling og kom til enighet rett etter meklingsfristen natt til torsdag 15. oktober.

Mekler Geir Engebretsen og forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, kom til enighet i mekling. Dermed blir det ingen streik i Oslo. Foto: Unio.

Skjefstad Andersen trekker fram at pensjon nå endelig blir tariffestet – med forhandlings- og streikerett, slik det er i andre offentlige tariffområder.

– Det har vært et viktig krav i Oslo som Unio og de andre organisasjonene sammen har krevd i mange år. Derfor er det svært gledelig at vi nå endelig har fått det til, sier hun.

Lønn under etter- og videreutdanning
Unio har i dette oppgjøret fått til bestemmelser som gir bedre mulighet til å få permisjon med lønn ved opplæring, utdanning eller videreutdanning.

– Det er et stort skritt i riktig retning og vil bety mye for mange av våre medlemmer, sier Skjefstad Andersen.

Samme ramme – mer penger
Løsningen som foreligger gir en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det er det samme som ble fremforhandlet i kommunesektoren. Men siden det er lavere overheng i Oslo, gir dette mer i kroner og øre.

Overheng er det man tar med seg inn i årets oppgjør.

Se ord og uttrykk om tariff

– Vi har sikret reallønnsvekst for alle våre medlemmer, og oppnådd det som var realistisk å få til gitt hva som har skjedd i tilsvarende oppgjør i år, sier Skjefstad Andersen.

Alle får et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4 400 kroner, med virkning fra 1. mai.

Skal fremme bærekraftmålene
Partene er også enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene, skal inngå som en del av partssamarbeidet.

– Det er viktig for Unio at fagbevegelsen er med og tar ansvar for å nå bærekraftsmålene. Det er bra at vi løfter dette inn i partssamarbeidet, sier forhandlingslederen.

Bruk av fagspesifikke stillingskoder
Et annet viktig krav fra Unio ble innfridd ved at det nå er enighet om at generelle koder bør erstattes av fagspesifikke stillingskoder.

– Det vil synliggjøre våre medlemmers fagkompetanse på en bedre måte, sier Skjefstad Andersen.

Andre momenter
Andre ting som er avtalt er at det skal jobbes for å redusere bruken av deltidsstillinger, at all offentlig og privat tjeneste med fast avtalt varighet godskrives fullt ut i lønnsansienniteten og at ansatte kan ha en årlig lønnssamtale.

Meklerens forslag til protokoll ligger her

Lenke til Unios sider om lønnsoppgjøret