Tariff 2020: Finn informasjonen du trenger om høstens lønnsoppgjør

Bibliotekarforbundet har utarbeidet et eget notat om høstens lønnsoppgjør til medlemmer og tillitsvalgte.

Under er noen av de viktigste delene av notatet gjengitt, men vi anbefaler å lese hele notatet.

Les og last ned notatet

Lønnsoppgjørene i offentlig sektor blir vanligvis avsluttet i slutten av april, men i år ble forhandlingene utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Sentrale oppgjør i høst:
Stat: 1. – 15. september
KS / Oslo: 3. – 15. september
Spekter: Forhandlingsstart 25. august
KS bedrift: 22. – 23. september
Virke: 10. – 12. november

Ettersom de sentrale forhandlingene er forskjøvet, påvirkes også de lokale forhandlingsprosessene. BF anbefaler at lokale forhandlinger legges til etter at resultat i sentralt oppgjør foreligger.

Resultatet i frontfaget
Lønnsdannelsen i Norge bygger på en modell som gjør at konkurranseutsatt industri forhandler først (frontfaget). Resultatet her vil være førende for oppgjøret i offentlig sektor. Det har derfor vært knyttet stor spenning til resultatet i år.

Les også: Unio: – Fordelingen og profilen er viktig i årets lønnsoppgjør

Fredag 21. august kom partene til enighet etter mekling på overtid. Resultatet ble en økonomisk ramme på 1,7 %. Denne ramma inkluderer bl.a. lønnsoverheng og glidning.

BFs hovedkrav i forhandlingene
Bibliotekarforbundets krav til årets oppgjør ble vedtatt før koronavirkeligheten slo til. Da så den økonomiske situasjonen helt annerledes ut, og vi arbeidet med mål om en lønnsvekst på 3,6-4 prosent.

Etter en ny vurdering i sommer ser vi at våre opprinnelige krav kan opprettholdes i alle sektorer. Generelt kan vi si at BF vil prioritere å sikre alle medlemmene en reallønnsvekst.

Vi antar at hovedvekten av årets lønnsvekst må komme som generelle tillegg. Videre opprettholder vi kravet om at avvik på normalarbeidsdagen skal kompenseres.

Bistand til lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger skal som hovedregel foregå mellom lokale parter, f.eks. mellom arbeidsgiver og BFs tillitsvalgte. Det er det enkelte medlem som fremmer krav i lokale forhandlinger, mens det er tillitsvalgt som forhandler. Der det av ulike grunner ikke lar seg gjøre på denne måten, må dere ta kontakt med fylkeslaget eller sekretariatet slik at vi kan finne en løsning. BF ber generelt medlemmer som har behov for bistand ta kontakt så snart som mulig!

Husk å oppdatere dine opplysninger!
Lønnsopplysningene våre er basert på medlemmenes egne innrapporterte tall, og vil i noen grad avvike fra det faktiske. Det er svært viktig at ny lønn meldes inn, slik at vi har så korrekte tall som mulig.

Oppdater lønnsinformasjonen din ved å sende en e-post til bf@bibforb.no eller benytt BFs medlemsportal.