Tariff 2020: Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Det har vært konstruktive og reelle forhandlinger, men til slutt var det ikke grunnlag for å komme til en løsning.

Neste steg nå er at lønnsoppgjøret går til mekling, med frist 14. oktober innen kl. 24.00. Dersom partene ikke oppnår enighet i meklingen, blir det streik.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KaH), Akademikerne og YS er også i brudd.

Se bruddprotokoll her