Tariff 2019: Lokale forhandlinger i KS – Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

Kort fortalt skal lokale forhandlinger foregå mellom lokale parter, f.eks. mellom arbeidsgiver og BFs tillitsvalgte. Som hovedregel er det det enkelte medlem som legger inn krav i lokale forhandlinger, mens det er tillitsvalgt som forhandler. Der det av ulike grunner ikke lar seg gjøre på denne måten, må dere kontakte fylkeslaget eller sekretariatet slik at vi kan finne en løsning.

De sentrale forhandlingene endte som kjent i mekling, men partene kom til slutt fram til en løsning som alle arbeidstakerorganisasjonene og KS nå har vedtatt. Resultatet er avtalt innenfor ei økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på 3,2 %. Unios medlemmer, altså universitets- og høgskolegruppene (gruppe 2), har samlet fått ei ramme på 3,46 %. For våre medlemmer i kap. 4 er det verdt å merke seg de nye minstelønnssatsene og ansiennitetstilleggene som trådte i kraft 1. juli. Det blir ikke lokale forhandlinger i kap. 4.

Ny garantilønntabell kan du laste ned her: Garantilønnstabell KS 2019.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å oppdatere sine lønnsopplysninger via BFs medlemsportal.

Last ned og les hele dokumentet med tips, råd og svar på ofte stilte spørsmål om lokale forhandlinger i KS 2019.