Tariff 2018: Unio leverte økonomiske krav for kommunesektoren

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune overleverte krav tre. Dette er de økonomiske kravene i dette oppgjøret.

Unio kommune har levert sitt tredje krav til KS. Her er leder Steffen Handal, nestleder Solveig Kopperstad Bratseth og Terje Skyvulstad i Unio kommune da forhandlingene åpnet den 11. april. (Foto: Utdanningsforbundet)

Unio kommune la mandag 23. april fram sitt tredje krav i hovedtariffoppgjøret for kommunesektoren. Kravet representerer en ramme på omlag 3 prosent.

Unio krever:

  • generelle tillegg til ansatte med høyere utdanning (kapittel 4, Gruppe 2), på i gjennomsnitt 2,25 prosent. Dette gir lønnstillegg fra 10 000 til 14 300 kroner
  • garantilønn og utregnet laveste årslønn heves med de samme tilleggene
  • ledere med høyere utdanning lønnet etter kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,25 prosent av egen grunnlønn

Se tabell i krav 3 (23.april 2018)