Tariff 2018: Unio har levert økonomiske krav i Oslo-oppgjøret

I dag leverte Unio Oslo kommune det tredje kravet i årets lønnsoppgjør. Det inneholder økonomi. Unio krever en økonomisk ramme som minst er på nivå med den samlede økonomiske rammen for industrien.

Leder Aina Skjefstad Andersen (venstre) og nestleder Line Orlund i Unio Oslo kommune. (Foto: Stig Brusegard)

I år krever Unio at oppgjøret må ha en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede. I tillegg kreves det avsetning til særskilte lønnsmessige tiltak – en såkalt justeringspott.

Økonomiske krav
Unio krever en økonomisk ramme som minst er på nivå med den samlede økonomiske rammen for industrien. Innenfor denne rammen må lønnsutviklingen for yrkesgrupper med høgskole- og universitetsutdanning minst være på høyde med lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i industrien.

Unio krever:
Generelt prosentvis tillegg på 2,3 pst på lønnstabellen pr 1. mai 2018.
Avsetning til særskilte lønnsmessige tiltak på X pst pr 1. mai 2018.
Det gir en økonomisk ramme som er på linje med det Unio har krevd i kommune-Norge for øvrig. Se mer om det her.

I tillegg til det økonomiske kravet gjelder krav som tidligere er overlevert. Krav til arbeidstid barnehage videreføres, og vil fortsatt være et svært viktig krav i de videre forhandlingene.
Se hele krav 3 her

Se mer om lønnsoppgjøret for Unio Oslo kommune her