Tariff 2018: Startskudd i Virke-HUK-forhandlingene

De såkalte HUK-forhandlingene mellom Unio og Virke startet onsdag formiddag. Bibliotekarforbundet er representert med vår nye rådgiver Bente Ørberg.

Forhandlingslederne ved oppstart: Lars Wiggen (Lederne), Wencke Sartori Eide (Akademikerne), Hilde Løkholm (LO), Christine Ugelstad Svendsen (YS), Kari Tangen (Unio) og Bård Westbye (Virke).

Hovedsammenslutningene forhandler parallelt for et oppgjør for sine medlemmer innenfor sektorene helse, utdanning og kultur (HUK-området).

HUK-forhandlingene gjennomføres onsdag 5. september og torsdag 6. september. Det vil pågå parallelle forhandlinger om overenskomster for følgende syv områder: helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, virksomheter, høyskoler, og for museer og andre kulturinstitusjoner.

Bibliotekarforbundets medlemmer i Virke-HUK-sektoren jobber i private høgskoler og museer.