Tariff 2018: Løsning i privat sektor

De meklet 15 timer på overtid. Så kom løsningen i privat sektor. LO, YS og NHO ble enige om lønnstillegg, tetting av hull i AFP og sikring av sliterne. Men kravet om tjenestepensjon fra første krone ble ikke innfridd.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund ble enige, 15 timer på overtid av meklingen. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

Partene er enige om at ansatte i privat sektor får et generelt lønnstillegg på 1 krone i timen, mens lavtlønte får et tillegg på 2,50 kroner.

– Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fast i en pressmelding.

Men det er også andre elementer som har krevd harde tautrekkinger med NHO:

– Vi har fått på plass en tetting av hull i AFP-ordningen, vi har sikret sliterne og vi har sikret medlemmene en reallønnsøkning, sier Gabrielsen til NRK.

LO fremmet også krav om tjenestepensjon fra første krone. Det ble ikke innfridd.

NHO-leder Kristin Skogen Lund mener det er for tidlig å innfri dette kravet, fordi andre deler av pensjonssystemet først må endres.

Skissen som ble presentert for partene rundt klokka 14.00 ble noen timer senere godkjent av både LO, YS og NHO. Dermed blir det ingen storstreik i privat sektor i år. Forutsetningen er imidlertid at resultatet godkjennes av medlemmene i den kommende uravstemninga.