Tariff 2018: Innspurt i forhandlingene

Partene i offentlig sektor har frist til 1. mai med å forhandle seg fram til nye hovedtariffavtaler. Lykkes de ikke, går oppgjørene til megling. Vi gjør opp status på BFs tariffområder, tre dager før forhandlingsfristen går ut.

BF-leder Jannicke Røgler i forhandlingsmøte på KS-området i dag. (Foto: Nora Sørensen)

Bibliotekarforbundet har medlemmer i følgende tariffområder:

  • Staten (universitet, høgskoler og andre statlige institusjoner)
  • KS (alle kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo)
  • Oslo kommune
  • Spekter (helseforetakene)
  • Virke (muséer, private høgskoler og private skoler)

I tillegg har KS Bedrift, der BFs medlemmer ved Biblioteksentralen hører til, egne forhandlinger. KS Bedrift følger KS-avtalen, men har egne lønnsforhandlinger.

Toårige avtaler

Det er egen hovedtariffavtale for hvert tariffområde. Avtalene gjelder for to år. Vi er nå ved slutten av en slik toårsperiode, derfor kalles dette for et hovedoppgjør. Alle deler av avtalen forhandles derfor nå.

I avtalen som inngås står det også at det skal gjennomføres nye forhandlinger midtveis i toårsperioden. Men da dreier det seg kun om lønnsjusteringer, ikke de andre elementene i avtalen.

Unio forhandler samlet

Forhandlingene foregår samordnet, det vil si at Bibliotekarforbundet deltar i kontinuerlige Unio-møter på hvert tariffområde med de andre 12 forbundene i Unio, mens forhandlingene pågår. Til disse møtene bringer BF sine krav, og der samordnes de og bearbeides til krav som blir enige om å bringe videre i forhandlingsmøte med arbeidsgiver, som kommer med sine tilbud tilbake til Unio. Det går flere runder med slike krav og tilbud, og på BFs nettsider kan du følge med på dette. Men det er ikke alt fra forhandlingene som deles offentlig.

Forhandling før megling

Forhandlingene skal egentlig sluttføres innen kl 24.00 natt til 1. mai. Men det er ikke uvanlig å fortsette utover denne fristen, hvis det kan ligge en løsning i lufta. Men dersom partene da går fra hverandre uten enighet, sier reglene i arbeidslivet at oppgjøret går til megling. Det vil si at det blir en pause på en uke eller to, før partene må møte til nye forhandlinger ledet av Riksmekleren. Slik megling har også en frist, som også ofte overskrides med en nattlig innspurt. Dersom meglingen ikke fører fram, blir det streik. Men dette skjer altså i så fall en gang i andre halvdel av mai.

Status på tariffområdene

Hva er så situasjonen på BFs tariffområder nå tre dager før forhandlingsfristen går ut?

Staten

Fra oppgjøret i staten har det kommet lite ut etter forhandlingsstarten 5. april. – Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sa forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad da forhandlingene åpnet. En spesiell utfordring på statsområdet er at det for to år siden ble inngått en separat hovedtariffavtale for Akademikerne, mens Unio, YS og LO inngikk en felles avtale. De to ulike lønnssystemene i staten spiller dermed inn i årets forhandlinger.

KS

Unio leverte de økonomiske kravene for kommunesektoren på mandag. De krever generelle tillegg til ansatte med høyere utdanning (kapittel 4, Gruppe 2), på i gjennomsnitt 2,25 prosent. Dette gir lønnstillegg fra 10 000 til 14 300 kroner. Arbeidsgivermotparten KS leverte sitt svar, sitt tilbud, på onsdag. Begge disse dokumentene er offentlige.

Oslo kommune

Her leverte Unio Oslo kommune sine økonomiske krav i går: En økonomisk ramme der lønnsutviklingen for yrkesgrupper med høgskole- og universitetsutdanning minst må være på høyde med lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i industrien. I dette oppgjøret må vi også regne med at arbeidstid for de barnehageansatte blir en viktig sak å løse for Unios forhandlere.

Spekter

De innledende sentrale forhandlingene i Spekter ble ferdige 11. april. Nå følger sentrale forbundsvise forhandlinger for helseforetakene, der BF har sine medlemmer. Så følger de lokale forhandlingene ved hvert enkelt helseforetak. Dato for sluttføring er ikke klar ennå.

Virke

I Virke er det en rekke underområder. BFs medlemmer hører inn under HUK, dvs Helse, utdanning, kultur og frivillighet. Her er forhandlingsdato ikke bestemt ennå.

KS Bedrift

Her er forhandlingene berammet til 8. og 9. mai.