Tariff 2018: Hva betyr statsoppgjøret for deg?

Hva innebærer dette oppgjøret for deg som statsansatt? Vi går gjennom resultatet punkt for punkt. Og vi gir eksempler på hva tre bibliotekarer i staten får i lønnsøkning.

Partene i tariffoppgjøret for de ansatte i staten kom til enighet 24. mai, etter en lang meglingsperiode. Så har det vært uravstemning blant medlemmene i statssektoren, og denne ble avsluttet 15. juni. Resultatet ble et klart ja-flertall blant medlemmene i Unio.

Opptellingen for Unio som helhet viste at av statsmedlemmene som avga stemme svarte 86 % ja til den nye tariffavtalen. Blant BFs statsmedlemmer var stemmetallet også 86 %. Totalt var det ca 14 % av de 32 477 stemmeberettigete statsmedlemmene i Unio som avga stemme. I BF var det 22 % av statsmedlemmene som avga stemme.

Unio sendte brev til Riksmekleren med melding om resultatet i dag. Dermed er de statsansatte helt i mål med det sentrale tariffoppgjøret, som har en total økonomisk ramme på omlag 2,8 prosent.

Her er hovedpunktene:

Fremdeles to avtaler

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2018-2020. Den ene med Akademikerne. Den andre med Unio, LO Stat og YS Stat. Bibliotekarforbundets medlemmer følger den siste.

Lønnstabellen

Hvert lønnstrinn i lønnstabellen har blitt hevet med 1,25 %, eller minimum 5100 kroner pr år. I praksis vil det si at t.o.m. lønnstrinn 47 får et generelt tillegg på 5100 kroner, mens de som er på lønnstrinn 48 og oppover får et tillegg på 1,25 prosent. Virkningsdato er 1. mai. Den nye tabellen finner du nederst i denne artikkelen.

Lønnsrammene

I hver lønnsramme er alternativene 1 og 2 fjernet. Dette er de to laveste alternativene. De som er på disse to alternativene blir flyttet opp på alternativ 3.

Og så er det plusset på to nye alternativ (9 og 10) i hver lønnsramme. Dette øker handlingsrommet i lokale forhandlinger.

Pensjonsgrunnlaget

Pensjonsgrunnlaget for variable lønnstillegg er økt fra 56.000 til 66 000 kroner. Dette betyr at man kan tjene opp pensjon på en større andel av tilleggene enn tidligere.

Lokale forhandlinger

Det er avsatt 1,9 % av lønnsmassen på det enkelte forhandlingssted til lokale forhandlinger. Virkningsdato er 1. juli 2018. Det er ingen spesielle føringer for disse forhandlingene. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2018.

Ulempetilleggene

Tillegget for alminnelig arbeidstid mellom kl. 06.00 og kl. 07.00 og mellom kl. 17.00 og kl. 20.00 på dagene mandag til fredag økes fra 12 kroner til 15 kroner pr time. Tillegget for arbeid på lørdag eller søndag økes fra 52 kroner til 55 kroner pr time.

Endringer i det statlige lønnssystemet

Protokollen viser at «Partene er enige om at det er behov for et modernisert og forenklet lønnssystem i staten» og at «Lokalt handlingsrom er et viktig element i det nye systemet.» Dette skal partene arbeide videre med og avslutte innen 14. desember 2018 «slik at endringer kan kvalitetssikres før forhandlingene i mellomoppgjøret 2019».


Tre eksempler: 


Torgeir får 10.100 kroner i lønnsøkning

Torgeir er nyutdannet bibliotekar ansatt ved en statlig høgskole, har 0 års ansiennitet og står i stillingskode 1410 Bibliotekar. Denne stillingskoden reguleres av lønnsramme 15 i det statlige lønnsregulativet. Her er Torgeir plassert i lønnsramme 15 alternativ 2, som før årets oppgjør ga lønnstrinn 37 ved 0 års ansiennitet. Men på grunn av godskrivingsregelen for denne stillingen, skal han ha alle tre utdanningsårene regnet med som ansiennitet, og har dermed lønnstrinn 39. Før årets oppgjør ga dette en årslønn på 371.000 kroner.

Hva blir den nye lønna til Torgeir?

For det første er lønnsramme 15 alternativ 2, som han står i, fjernet etter årets oppgjør. Torgeir flyttes dermed opp til lønnsramme 15 alternativ 3, og har fremdeles godskrivingsregelen for utdanningstida med seg. Han skal dermed lønnes i lønnstrinn 40, som i den nye lønnstabellen gir en årslønn på 381.100 kroner. Torgeir får altså en økning av årslønna si på 10.100 kroner.

Så er det satt av en pott til lokale forhandlinger. Torgeir har altså mulighet til å fremme krav som kan resultere i ytterligere lønnsøkning. Kravet må fremmes gjennom BFs tillitsvalgte på hans arbeidsplass. De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2018.


Therese får 6.000 kroner i lønnsøkning

Therese er spesialbibliotekar ved et universitetsbibliotek, og har stillingskode 1515 Spesialbibliotekar. Denne stillingskoden lå tidligere med minstelønn i lønnstrinn 49, og det gjør den fremdeles etter årets oppgjør. Therese har tidligere forhandlet seg opp noen trinn og er i dag plassert i lønnstrinn 56, som fram til årets oppgjør ga en årslønn på 482.500 kroner.

Hva blir den nye lønna til Therese?

Hun må sjekke hvilken årslønn lønnstrinn 56 gir i den nye lønnstabellen, og den viser at hennes nye årslønn blir 488.500 kroner. Therese får altså en økning av årslønna si på 6.000 kroner.

Så er det satt av en pott til lokale forhandlinger. Therese har altså mulighet til å fremme krav som kan resultere i ytterligere lønnsøkning. Kravet må fremmes gjennom BFs tillitsvalgte på hennes arbeidsplass. De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2018.


Eksempel 3: Tuva får 7.500 kroner i lønnsøkning

Tuva er hovedbibliotekar ved et universitetsbibliotek, og har stillingskode 1077 Hovedbibliotekar. Denne stillingskoden lå tidligere med minstelønn i lønnstrinn 53, og det gjør den fremdeles etter årets oppgjør. Therese har tidligere forhandlet seg opp flere trinn, både ved tilsetting og i lokale forhandlinger seinere, og er i dag plassert i lønnstrinn 68, som fram til årets oppgjør ga en årslønn på 600.200 kroner.

Hva blir den nye lønna til Tuva?

Hun må sjekke hvilken årslønn lønnstrinn 68 gir i den nye lønnstabellen, og den viser at hennes nye årslønn blir 607.700 kroner. Therese får altså en økning av årslønna si på 7.500 kroner.

Så er det satt av en pott til lokale forhandlinger. Tuva har altså mulighet til å fremme krav som kan resultere i ytterligere lønnsøkning. Kravet må fremmes gjennom BFs tillitsvalgte på hennes arbeidsplass. De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2018.

 


Forenklet hovedlønnstabell

Foreløpig tabell, med forbehold om Stortingets godkjenning, for medlemmer i LO Stat, Unio og YS Stat pr. 1. mai 2018.

Lønnstrinn Brutto årslønn
19 296 300
20 299 800
21 303 500
22 307 100
23 310 900
24 314 800
25 318 900
26 323 000
27 326 900
28 330 800
29 334 500
30 338 400
31 342 000
32 346 000
33 349 800
34 353 900
35 358 000
36 362 200
37 366 800
38 371 500
39 376 100
40 381 100
41 386 100
42 391 800
43 397 200
44 403 200
45 409 100
46 415 100
47 421 700
48 428 500
49 435 500
50 442 400
51 449 400
52 456 900
53 464 800
54 472 300
55 480 600
56 488 500
57 497 000
58 505 800
59 515 200
60 524 200
61 534 100
62 544 400
63 555 100
64 565 500
65 576 100
66 586 500
67 597 400
68 607 700
69 619 300
70 631 700
71 646 700
72 658 300
73 670 000
74 682 200
75 695 500
76 713 600
77 731 400
78 754 900
79 778 700
80 802 600
81 826 000
82 848 800
83 871 300
84 893 900
85 922 300
86 950 400
87 979 000
88 1 001 400
89 1 024 000
90 1 046 600
91 1 069 500
92 1 091 900
93 1 114 600
94 1 137 100
95 1 159 900
96 1 182 000
97 1 204 200
98 1 226 400
99 1 247 700
100 1 268 800
101 1 290 000