Tariff 2018: – Forventer en klar reallønnsvekst Oslo-oppgjøret

I dag startet lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune. Unio krever en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede.

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, ved kravoverlevering. (Foto: Stig Brusegard)

– Våre medlemmer sikrer kvaliteten i velferdstjenestene kommunen leverer til sine innbyggere. Det er nødvendig med særskilte lønnsmessige tiltak som gir bedre uttelling. Vi forventer en klar reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Rett kompetanse er viktig

Norsk økonomi er i bedring og det er kamp om arbeidskraften. Dersom Oslo kommune skal klare å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert og kunnskapsbasert arbeidskraft, er lønn viktig. I privat sektor endte lønnsoppgjøret på 2,8 prosent. I Unio Oslo kommune krever man en økonomisk ramme på minst 3 prosent.

– Det er rom for lønnsvekst etter flere år med moderasjon. Samtidig står kommunen overfor betydelige utfordringer i tiden som kommer som gjør det nødvendig å bruke lønn aktivt, sier Skjefstad Andersen.

– Utfordringene kommunen står overfor gjør det nødvendig at kommune mer aktivt bruker lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde kvalifiserte fremfor ukvalifiserte, sier Skjefstad Andersen.

Økonomiske krav

Unio Oslo kommune krever en økonomisk ramme som minst er på nivå med den samlede økonomiske rammen for industrien. Innenfor denne rammen må lønnsutviklingen for yrkesgrupper med høgskole- og universitetsutdanning minst være på høyde med lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i industrien.

Generelt prosentvis tillegg på lønnstabellen

Særskilte lønnsmessige tiltak for stillinger med krav om universitets- /høgskoleutdanning.

Se hele kravet her.

Fakta Unio Oslo kommune 

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 360.000 medlemmer i 13 ulike medlemsforbund.
Unio Oslo forhandler for nærmere 11.500 ansatte i Oslo kommune.

Forbundsvise medlemstall i Oslo per 1. januar 2018:

Utdanningsforbundet – 8 131
Norsk Sykepleierforbund – 2 274
Akademikerforbundet – 345
Norsk Fysioterapeutforbund – 235
Norsk Ergoterapeutforbund – 223
Bibliotekarforbundet – 115
Forskerforbundet – 61
Det norske maskinistforbund – 14
Det norske Diakonforbund – 1
Presteforeningen – 1

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24:00.
Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune er Aina Skjefstad Andersen.