Tariff 2018: Første forhandlingsrunde i Spekter-området ferdig

Årets innledende forhandlinger gjeldende for alle Spekter-virksomheter (A-delsforhandlinger) er ferdig. Dermed er første runde ferdig i Spekter-området for Unio sine 47.200 medlemmer.

Eli Gunhild By er Unios forhandlingsleder i tariffområdet Spekter, der blant annet bibliotekarer i helseforetakene hører hjemme. (Foto: Unio)

– Unio er fornøyd med denne runden av Spekter-oppgjøret og ser fram til de neste forhandlingsrundene både i helseforetak og andre virksomheter, sa forhandlingsleder Eli Gunhild By i Unio Spekter da forhandlingene var over.

Forhandlingene omfattet primært å legge til rette for videre sentrale forhandlinger i blant annet helseforetak (A1 og A2-forhandlinger), og avtale frister for lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger) i de øvrige virksomheter. Eventuelle lokale forhandlinger i helseforetakene (B-delene) avtales senere.

I tillegg ble endringene i privat AFP i frontfaget implementert tilsvarende, herunder «slitertillegget», for de virksomheter og ansatte som er bundet av denne ordningen.

For øvrig har det også skjedd endringer i områdeinndeling, der det er etablert nye områder og noen virksomheter vil nå ha funnet en ny områdeplassering. Særskilt informasjon vil komme til de som er berørt av dette.

Protokoller fra forhandlingene finner du her.