Tariff 2018: Enighet i Virke-HUK

Det ble i dag oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert. Blant disse er overenskomster som BF-medlemmer er del av.

Unios forhandlingsleder Kari Tangen ved forhandlingenes avslutning torsdag kveld. (Foto: Unio)

Bibliotekarforbundet var representert i forhandlingene med vår nye rådgiver Bente Ørberg. BF har medlemmer i denne sektoren ved private skoler, private høgskoler og museer.

Unio-forbundene fremmet krav i tråd med resultatene som er oppnådd i KS, Staten og Spekter for tilsvarende virksomheter.

– Resultat er på linje med det som er oppnådd i sammenlignbare tariffområder. Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyd med at vi har kommet til et resultat. For oss er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de største tariffområdene, sier forhandlingsleder for Unio-forbundene, Kari Tangen.

Unio-forbundene forhandlet for sine 6 500 medlemmer i Virke parallelt med organisasjonene i LO, YS og Akademikerne. Resultatet er nå anbefalt og skal nå vedtas i de respektive forbund.

– Det var krevende forhandlinger, men nå har vi en avtale på plass, forteller BFs forhandler Bente Ørberg. Og legger til:

BFs forhandler på Virke-området er Bente Ørberg. Hun kan melde om løsning torsdag kveld. (Foto: Privat)

– Spesielt utfordrende var det i forhandlingene på Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, her ville Virke redusere ubekvemstillegget for de ansatte på muséene, noe Bibliotekarforbundet og UNIO ikke kunne akseptere. Dette punktet ble det mest krevende under forhandlingene. Det er et prinsipielt viktig punkt, for hvis ubekvemstillegget forsvinner eller blir redusert på et område så er det bare snakk om tid før andre områder følger etter, sier Ørberg, som kan slå fast:

– Vi ga oss ikke og Virke måte gi seg på dette punktet.

 

Her er protokollen fra tariffoppgjøret i Virke-HUK: