Tariff 2018: Enighet med Virke om hovedavtale for 2018-2021

Hovedavtalen for våre medlemmer i tariffområdet Virke er forhandlet fram for en ny treårsperiode.

Unios berørte forbund, blant dem Bibliotekarforbundet, og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (Parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) Hovedavtalen for perioden 2018-2021.

BF har medlemmer i tariffområdet Virke ved private høgskoler og noen muséer.

Protokollen kan hentes her