Tariff 2018: Brudd i forhandlingene i staten

– Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

Statens personaldirektør Gisle Norheim og forhandlingsleder Unio stat Petter Aaslestad ved forhandlingsstart for årets hovedoppgjør i staten. (Foto: Unio)

– Staten har ikke imøtekommet oss på våre krav, samtidig som de legger opp til en svekkelse av dagens avtale, sier Petter Aaslestad.

Det var natt til søndag 29. april at Unio, LO og YS brøt forhandlingene. Statens siste tilbud var ikke godt nok.

Staten forhandler videre med Akademikerne. – Vi er fornøyd med at vi fortsatt forhandler med Akademikerne om modernisering av lønnssystemet og økt lokalt handlingsrom, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Bakgrunnen for at partene ikke kom til enighet var blant annet uenighet om fordelingen av den disponible rammen, heter det i en pressemelding fra hennes departement. – Regjeringen ønsker å gi større handlingsrom og fleksibilitet til de statlige virksomhetene, sier Mæland.

Fra oppgjøret i staten har det kommet lite ut etter forhandlingsstarten 5. april. – Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sa forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad da forhandlingene åpnet.

En spesiell utfordring på statsområdet er at det for to år siden ble inngått en separat hovedtariffavtale for Akademikerne, mens Unio, YS og LO inngikk en felles avtale. De to ulike lønnssystemene spiller dermed inn i årets forhandlinger på det statlige tariffområdet.

– Selv om partene har kommet fram til en økonomisk ramme i tråd med frontfaget, er det totale tilbudet av en slik art at vi ikke fant å kunne godta det, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen på YS sine nettsider. – Jeg tror det er viktig at avtalepartnerne på arbeidstakersida snakker godt sammen og holder sammen, sier John Leirvaag til nettavisa Frifagbevegelse. Leirvaag er leder i LO-forbundet NTL.

Frist for å finne meklingsløsning i staten er satt til onsdag 23. mai klokken 24.00.