Tariff 2017: Unio kommune krever reallønnsvekst

I dag startet forhandlingene mellom KS og partene i kommunesektoren. – Vi krever reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Unio-KS-forhandlingsstart 2017

Forhandlingsleder Unio kommune, Steffen Handal og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø under åpningen av forhandlingsstart. (Foto: Unio)

Unio kommune overleverte det første kravet i lønnsoppgjøret for 2017 i dag. Våre hovedkrav er å sikre en lønnsvekst minst på linje med frontfaget, og en videreføring av allerede avtalte endringer i lønnssystemet.

– I 2016 hadde våre medlemmer nedgang i reallønn. Det kan ikke fortsette, sier Handal.Han legger til grunn at rammen for frontfaget på 2,4 prosent er normgivende for kommunesektoren.

– For å sikre dette krever vi at virkningsdatoen for sentrale tillegg og avsetninger til lokale forhandlinger som allerede er avtalt for mellomoppgjøret framskyndes, sier Handal.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Ved hovedoppgjøret i fjor ble det avtalt viktige strukturelle endringer i lønnssystemet. Dette innebar blant annet en egen lønnsgruppe med tilhørende lønnsstatistikk for ansatte med høyere utdanning, samt like stiger basert på utdanningslengde og utdanningsnivå.

– Mer uavhengige lønnsforhandlinger for ansatte med høyere utdanning var Unios hovedkrav i lønnsoppgjøret i 2016. Den nye strukturen er av stor betydning for Unios medlemsgrupper, sier Handal.

Unio krever at oppgjøret i 2017 må videreføre profilen og fordelingen av lønnstillegg mellom lønnsgrupper og stillingsgrupper slik det ble avtalt ved hovedtariffoppgjøret i 2016.
Kommunesektoren har fortsatt store utfordringer med å sikre seg arbeidskraft med nok og riktig kompetanse.

– Kommunene må derfor ha en lønns- og arbeidsgiverstrategi som tiltrekker seg godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere innenfor helse og utdanning, sier Handal.

Unio krever:

  • en økonomisk ramme for oppgjøret basert på mellomårsklausulen
  • at virkningsdato for sentrale lønnstillegg og avsetninger til lokale forhandlinger som er avtalt for mellomoppgjøret 2017 framskyndes
  • at pensjonistlønn reguleres i tråd med statens satser.

Partene har frist til 1. mai med å komme til enighet.

Mellomoppgjør i dobbel forstand for BF
Bibliotekarforbundet har meldt seg ut av hovedorganisasjonen YS og inn i Unio. Formelt har dette virkning fra 1. januar 2018. I hele 2017 deltar BF likevel fullt ut i Unios organer. Samtidig er vi i 2017 bundet av de toårige tariffavtalene som i fjor ble inngått for perioden 2016-2018, den gang som medlem i YS. I årets mellomoppgjør følger BF derfor med på hva som gjøres fra begge hovedorganisasjonene siden vi formelt er bundet av YS’ avtaler ut tariffperioden, men deltar i Unios organer.