Tariff 2017: Spekter-forhandlingene starter i dag

Det er avtalt innledende forhandlinger 4. april med LO, Unio, YS og SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter). Dette er starten for A-dels-forhandlingene, der også Bibliotekarforbundet er med.

medisinsk bibliotekDe ulike tariffområdene starter årets mellomoppgjør på ulike tidspunkt. Staten kom i gang allerede 30. mars, mens kommunal sektor (KS) ikke starter før 21. april.

I dag er det altså innledende forhandlinger i forhandlingsområdet Spekter. For Bibliotekarforbundet gjelder dette bibliotekarer i sykehusene. Dette er såkalte A-dels forhandlinger. Senere går det forhandlingsrunder både lokalt og sentralt igjen, før det eventuelt oppnås enighet.

Spekter er en av landets fire store arbeidsgiverforeninger. Unio har 43 748 medlemmer i tariffområdet Spekter (pr 1.1.2015). Norsk Sykepleierforbund er med sine 36 145 medlemmer Unios største forbund i dette tariffområdet. Forhandlingsleder i Unio Spekter er Eli Gunhild By.

Bibliotekarforbundets sentrale forhandler på tariffområdet Spekter er rådgiver Kieth Lau Andersen. Forbundsstyret i BF vedtok kravene til Spekter-forhandlingene i sitt møte 9. februar i år.