Tariff 2017: Oslo-oppgjøret i gang

Tirsdag 25. april klokken 14:00 la partene i tariffoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune fram sine første krav og tilbud. - Høyt prosentvis tillegg, sier Unio. - Økt kjøpekraft, sier YS.

Aina Skjefstad Andersen - Foto Stig Brusegard

Tirsdag 25. april leverte forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune det første kravet i årets lønnsoppgjør. (Foto: Stig Brusegard)

Oslo kommune er eget tariffområde og altså ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans på den ene siden, og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, Akademikerne og YS på den andre siden.

Unio krever høyt prosenttillegg
– De store utfordringene Oslo kommune står overfor innen helse- og utdanningssektoren i tiden som kommer, gjør at kommunen må vinne kampen om de beste arbeidstakerne, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune. Hun viser til at Oslo kommune de neste 20 årene skal vokse med nesten 200 000 innbyggere, noe som krever at kommunen har nok arbeidskraft med god og riktig kompetanse.

Unio påpeker at for å rekruttere og beholde høyt kvalifiserte høyskole- og universitetsutdannede må Oslo kommune ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

– Unio forventer at Oslo kommune møter Unios grupper på innretning og fordeling i årets lønnsoppgjør. Et høyt prosentvis tillegg er derfor særdeles viktig for Unio i dette oppgjøret, sier Skjefstad Andersen.

YS krever økt kjøpekraft
Økt kjøpekraft til alle er hovedkravet fra YS i årets Oslo-oppgjør.

– Vi krever at våre medlemmer i Oslo kommune får en rettmessig del av verdiskapningen i samfunnet og sikres økt kjøpekraft, sa forhandlingsleder for YS Kommune i Oslo, Elisabeth Rasmussen da hun møtte Oslo kommune tirsdag. Hun la vekt på at alle ansatte sikres reallønnsvekst gjennom tilleggene som gis i årets oppgjør.

YS-K fremmet også et krav om at det opprettes et kompetansebehovs-utvalg mellom partene i Oslo, etter samme mal som regjeringens nasjonale kompetansepolitiske strategi.

– Det er viktig å sørge for at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge ikke bare et konkurransedyktig næringsliv, men også en god offentlig sektor, sa YS-K leder Elisabeth Rasmussen.

Mellomoppgjør i dobbel forstand for BF
Bibliotekarforbundet har meldt seg ut av hovedorganisasjonen YS og inn i Unio. Formelt har dette virkning fra 1. januar 2018. I hele 2017 deltar BF likevel fullt ut i Unios organer. Samtidig er vi i 2017 bundet av de toårige tariffavtalene som i fjor ble inngått for perioden 2016-2018, den gang som medlem i YS. I årets mellomoppgjør følger BF derfor med på hva som gjøres fra begge hovedorganisasjonene siden vi formelt er bundet av YS’ avtaler ut tariffperioden, men deltar i Unios organer.

Kravene og tilbudene i Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningene:

Neste møte mellom partene er fredag 28. april.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør og gjelder i utgangspunktet kun lønnsregulering.
Frist for å komme frem til et forhandlingsresultat er 30. april klokken 00:00.