Tariff 2017: Oppstart i Virke-forhandlingene

Klokken 10.30 i dag startet forhandlingene i Virke, HUK-området der sektorene helse, utdanning og kultur inngår. - Før vi går i gang, ønsker vi å understreke at vi setter pris på at vi går inn i forhandlingene med et ryddig protokollutkast fra Virke sin side. Dette opplever vi som positivt, sa Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, i sin innledning.

Forhandlingslederne i Virke. Unios forhandlingsleder Kari Tangen i midten, med Virkes forhandlingssjef Bård Westbye til venstre. (Foto: Unio)

Unio-organisasjonene har lagt fram krav som er i samsvar med de lønnsendringer som er fremforhandlet i de største tariffområdene for våre medlemmer.

– Vi vil berømme Virke for et tilbakespill som anerkjenner den forhandlingsmodell vi har fulgt her i mange år, og som har bidratt til at Virke er et tariff område preget av arbeidsfred, sa Kari Tangen videre, og henviste med dette til sykepleierne i Kreftforeningen som er i streik etter at arbeidsgiver gikk fra Virke og over i NHO.

For Bibliotekarforbundet gjelder Virke-forhandlingene våre medlemmer ved private høgskoler og museer.

Kravene kan leses her.