Tariff 2017: Innledende Spekter-forhandlinger kom kjapt i mål

Unio og Spekter brukte ikke lang tid på å komme gjennom de innledende forhandlingene tirsdag 4. april.

Spekter A-dels-forhandlinger 2017 ferdig

Forhandlingsleder i Unio Spekter, Eli Gunhild By (til venstre) sammen med administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

I A-delsforhandlingene avtales blant annet overordnede prinsipper for alle overenskomstområdene før en går over i virksomhetsvise oppgjør. Partene ble enige om frister for de videre forhandlingene i de ulike virksomhetsområdene.

Forhandlingene fortsetter nå lokalt i de ulike overenskomstområdene med de enkelte forbundene som parter.

Vedlagt protokollen fra dagens forhandlinger.

Videre forhandlingsløp for LO og YS blir slik: 
Sentrale forbundsvise forhandlinger (A2) med LO og YS for helseforetakene og Lovisenberg sykehus er avtalt til 2. mai. Frister for gjennomføring av eventuell lokale forhandlinger for helseforetakene og Loviseberg sykehus avtales senere.

Videre forhandlingsløp for Unio blir slik:
Sentrale forbundsvise forhandlinger (A2) med Norsk Sykepleierforbund for helseforetakene og Lovisenberg sykehus er avtalt til 27. april. For Utdanningsforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund avtales tidspunkt senere.

Fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger i helseforetakene for forbund i Unio er avtalt til 12. mai.