Tariff 2017: Forhandlingsløsning i staten

Årets mellomoppgjør for BFs medlemmer i statlig sektor kom i mål da de sentrale partene i natt kom fram til en forhandlingsløsning. – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Forhandlingene i staten 2017 - Foto Unio

Forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad ved overleveringen av kravene. (Foto: Unio)

Rammen for årets mellomoppgjør er på om lag 2,4 prosent.

– 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I 2017 krevde vi reallønnsvekst. Det har vi nå fått, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn antatt, sier Aaslestad.

– Unio har også fått et resultat med en fordeling mellom sentral og lokal pott og prosentvise generelle tillegg som vi er forøyd med, legger han til.

Partene er enige om å fortsette arbeidet med et nytt lønnssystem i staten.

Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellomoppgjør.

Økonomiske elementer:

  • Rammen for oppgjøret er om lag 2,4 prosent
  • Fordelingen mellom sentral og lokal pott er henholdsvis 35% og 65%, med virkningsdato fra henholdsvis 1. mai og 1. juli
  • Det gis generelle prosentvise tillegg sentralt
  • A-tabellen består

Les mer i protokollen:

Protokoll Unio Stat 2017-side01