Tariff 2017: Enighet i Oslo-oppgjøret

Årets lønnsoppgjør for BFs medlemmer i Oslo kommune er ferdig da de sentrale partene kom til enighet fredag ettermiddag.

Unio-Oslo kommune-forhandlingsslutt 2017

Fra venstre: Knut Kvamsdahl (Oslo kommune), Harald Nævdal (Oslo kommune), Elisabeth Rasmussen (YS), Aina Skjefstad Andersen (Unio), Per Steinar Aasebø (forhandlingsleder Oslo kommune) og Anne Green Nilsen (KAH). Foto: Stig Brusegard.

Den totale rammen for oppgjøret er på 2,4, prosent. Det gir et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner. Se tabell vedlagt.

– Resultatet er innenfor ramma av frontfaget. Det er så godt som vi kunne forvente, sier Hege Bergravf Johnsen, som er BFs forhandler i Oslo-oppgjøret.

I forhandlingene krevde Unio at fordelingen av penger måtte treffe arbeidstakere med høyskole- og universitetsutdanning. Unios medlemmer er viktige for at Oslo kommune skal gi gode tjenester innenfor mange sektorer.

– Vi krevde et høyere prosentvis tillegg, men mener resultater likevel er akseptabelt fordi det treffer mange av våre medlemmer, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Alle forhandlingssammenslutningene anbefalte resultatet, bortsett fra Akademikerne.

Økonomiske elementer:

  • Det gis et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell.
  • Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 27 får minimum 9000 kroner. Fra lønnstrinn 28 er tillegget 2,15 prosent
  • Rammen for oppgjøret er 2,4 prosent
  • Virkningstidspunkt er fra 1. mai

Se protokoll med ny lønnstabell her


Mellomoppgjør i dobbel forstand for BF
Bibliotekarforbundet har meldt seg ut av hovedorganisasjonen YS og inn i Unio. Formelt har dette virkning fra 1. januar 2018. I hele 2017 deltar BF likevel fullt ut i Unios organer. Samtidig er vi i 2017 bundet av de toårige tariffavtalene som i fjor ble inngått for perioden 2016-2018, den gang som medlem i YS. I årets mellomoppgjør følger BF derfor med på hva som gjøres fra begge hovedorganisasjonene siden vi formelt er bundet av YS’ avtaler ut tariffperioden, men deltar i Unios organer.