Tariff 2017: Enighet i KS-bedrift

4. mai ble det enighet i oppgjøret for KS-bedrift - konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret fikk en ramme i tråd med frontfaget. Minstelønna økes og det blir gitt et generelt tillegg til alle medlemmer som er på denne tariffavtalen.

Svein Roger Mandal og Alfred Sørbø i Unios forhandlingsdelegasjon er fornøyd med forhandlingsløsningen i KS bedrift - Foto Unio

Svein Roger Mandal og Alfred Sørbø i Unios forhandlingsdelegasjon er fornøyd med forhandlingsløsningen i KS bedrift. (Foto: Unio)

Bibliotekarforbundet har medlemmer også på denne tariffavtalen. Den største arbeidsplassen her er Biblioteksentralen AL.

Sentralt ble partene enige om et tillegg på 975 kroner til alle. Minstelønnssatsene i minstelønntabellen justeres i henhold til dette tillegget.

Garantilønn for arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet ble økt til 395.400 kroner.

Avlønning av alderspensjonister ble hevet til 196 kr pr time i tråd med statens satser.  Alle tillegg har virkningsdato fra 1. mai 2017.

Se hele protokollen her:

Protokoll KS Bedrift 2017-side01

For Unios medlemmer i KS-bedrift forhandles lønn i hovedsak lokalt etter at det sentrale oppgjøret er avsluttet. Det er ikke lagt sentrale føringer for forhandlingene.

– Partene sentralt har forståelse for at man skal utnytte bedriftenes handlingsrom til å gjennomføre lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Alfred Sørbø i Unios forhandlingsdelegasjon.


Mellomoppgjør i dobbel forstand for BF

Bibliotekarforbundet har meldt seg ut av hovedorganisasjonen YS og inn i Unio. Formelt har dette virkning fra 1. januar 2018. I hele 2017 deltar BF likevel fullt ut i Unios organer. Samtidig er vi i 2017 bundet av de toårige tariffavtalene som i fjor ble inngått for perioden 2016-2018, den gang som medlem i YS. I årets mellomoppgjør følger BF derfor med på hva som gjøres fra begge hovedorganisasjonene siden vi formelt er bundet av YS’ avtaler ut tariffperioden, men deltar i Unios organer.