Tariff 2016: To sentrale oppgjør gjenstår

De største hovedoppgjørene er unnagjort for BF. Men fremdeles gjenstår Virke/Huk og KS Bedrift. Og så kommer de lokale forhandlingene utover høsten.

Illustrasjon forhandlingerDe sentrale oppgjørene for ansatte i Staten, kommunene (KS), Oslo kommune og Spekter ble gjort ferdig i april og mai. Men fremdeles gjenstår to sentrale tariffavtaler som BF skal forhandle om i årets hovedoppgjør. Det gjelder for medlemmer som hører inn under området KS Bedrift, som for BF blant annet gjelder Biblioteksentralen. Og det gjelder for våre medlemmer i virksomheter som hører under Virke/HUK, som blant annet gjelder muséer og private høgskoler.

Virke
Tariffoppgjøret på Virke/HUK-området er utsatt fra juni til august. Virke og arbeidstakerorganisasjonene er blitt enige om å gjennomføre hovedtariffoppgjøret 2016 for HUK-overenskomstene i perioden 23. – 25. august. HUK-området består av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. og Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

KS Bedrift
Tariffoppgjøret mellom KS Bedrift og YS Kommune ble ikke løst gjennom forhandling. Og som vanlig ved forhandlingsbrudd, går saken til megling. Men på grunn av de mange oppgjørene som har endt i brudd i år, er det ikke berammet møte hos Riksmekleren før 2. og 3. november 2016.