Tariff 2016: Sykehus-forhandlingene i havn

De sentrale A2-forhandlingene i helseforetakene i tariffområdet Spekter kom i mål sent torsdag 12. mai.

Monica Deildok-2015-web

Forhandlingsleder Monica Deildok mener Spekter-resultatet er akseptabelt.

Innenfor frontfagets ramme på 2,4% ble det rom for både generelle tillegg, heving av minstelønnsnivåene  og lokale B-delsforhandlinger i helseforetakene.

– Vi har oppnådd et akseptabelt resultat for bibliotekarene i helseforetakene, sier BFs forhandlingsleder Monica Deildok, som har ført forhandlingene i A2.

‑ YS-Spekter er fornøyd med forhandlingsløsningen i oppgjøret i spesialisthelsetjenesten, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter Helse, som imidlertid påpeker at det gjenstår forhold som det blir viktig å jobbe videre med i senere oppgjør.

Hovedelementene i resultatene er:

Det gis et generelt tillegg til alle på 9000.- kroner med virkning per 1. juli 2016.

Nivåene i minstelønnssystemet økes pr 1. juli 2016 slik at nivåene for Stillingsgruppe 4 : Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning blir som følger:

0 års ansiennitet 4 års ansiennitet 8 års ansiennitet 10 års ansiennitet
380.000 390.000 410.000 447.000


Det skal føres lokale B-delsforhandlinger i helseforetakene. Fristen for de lokale forhandlingene er satt til 15. juni 2016.