Tariff 2016: Enighet i Oslo kommune

Et par timer inn i natten til 1. mai hadde partene i tariffoppgjøret for Oslo kommune forhandlet seg fram til enighet. Ramma er på 2,4 %.

Hege Bergravf Johnsen - Foto Siv M Bjelland

Hege Bergravf Johnsen er hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundets medlemmer i Oslo kommune (Foto: Siv M Bjelland)

Løsningen for de ansatte i Oslo kommune innebærer at alle får minimum 8 500 kroner som tillegg på årslønna. De med lønnstrinn 31 eller høyere sikres et tillegg på 2 %. Det er også satt av en pott på 0,35 % til justeringer. Justeringsforhandlinger kommer i september, med virkningstidspunkt fra 1. mai. Det blir ikke lokale forhandlinger for de ansatte i Oslo kommune.

Et viktig punkt i nattens avtale, er at partene er enige om å åpne for å bringe pensjonsspørsmål inn i mellomoppgjøret 2017.

– Vi er godt fornøyd med den økonomiske ramma som er i tråd med rammene for frontfaget. Alle er sikret minimum 8 500 kroner i lønnstillegg. Vi er spesielt fornøyd med at det er satt av en pott til justeringer, slik at vi får en ekstra mulighet til å løfte våre grupper. At det ikke blir lokale forhandlinger i år er også i tråd med våre ønsker, sier Hege Bergravf Johnsen. Hun er hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundet i Oslo kommune og har deltatt som BFs representant i forhandlingsutvalget til YS-K Oslo sammen med Ann-Iren Bårdsnes.

De andre tariffområdene
Forhandlingene i statssektoren pågår fremdeles, på overtid. I tariffområdet Spekter er de allerede ferdig med de såkalte A1-forhandlingene om sosiale bestemmelser. A2-forhandlingene, der BFs medlemmer i helseforetakene hører hjemme, er berammet til 12. mai. For BF-medlemmene i tariffområdet Virke er forhandlingene berammet til juni.