Tar du et studie denne høsten? Søk stipend!

Foto: Green Chameleon/Unsplash

Er du medlem av Bibliotekarforbundet, kan du søke studiestipend. Nå forlenger vi søknadsfristen for høsten 2022. Søk før 1. november!

Tar du et studie denne høsten? Da kan du søke stipend fra Bibliotekarforbundet. BFs stipendordning skal bidra til faglig utvikling for medlemmene og du kan søke om stipend til alle studier som gir studiepoeng. Støtten er på 3500,– per semester.

Frist for å søke støtte til høstsemesteret 2022 forlenges til 1. november.

PS: Har du et spennende prosjekt på gang? Skal du delta på kurs eller arrangement? Skal du på studietur? Dette er bare noen eksempler på hva du kan søke stipend til som medlem av Bibliotekarforbundet. Du kan søke hele året – med unntak av studiestipend er det ingen frister og søknadene behandles fortløpende.

Les mer om vår stipendordning og se hvordan du søker her