Tag Archive for: kompetansekrav

Klubbe oppå bøker. Utsnitt. Foto.Canva

Krav om bibliotekarkompetanse står

Med innføringen av et EU-direktiv om forholdsmessighetsprøving…