Tag Archive for: folkebibliotek

bibliotekmiljø med bøker og folk. foto.Kristin Strøm

Ja, vi elsker folkebibliotekene – men tilliten til de folkevalgte vakler

I den nylig publiserte innbyggerundersøkelsen utført av Direktoratet…