Tag Archive for: digitale kurs

utsnitt av person som sitter ved laptop. foto.Unsplash

Er du Unio-tillitsvalgt og vil lære mer om rollen?

Fellesordningen i Unio arrangerer kurs for deg som er Unio-tillitsvalgt…