Tag Archive for: desinformasjon

Todelt foto, fra venstre portrett av kvinne, til høyre portrett av mann. Foto.Bibliotekarforbundet/ Norsk bibliotekforening

Bibliotek er beredskap – Bibliotekarer har samfunnskritisk kompetanse

De fleste av oss har blitt kjent med at vi bør ha et lite lager…