Styrker skolebibliotek i statsbudsjettet

Regjeringen øker tilskuddet til skolebibliotekene med 20 millioner i forslaget til revidert statsbudsjett. Forslaget henger sammen med en økt bekymring for negativ utvikling i unges leseferdigheter, og nå skal flere tiltak bidra til mer leselyst. Dette kom frem i en pressemelding fra regjeringen da forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag morgen 14. mai.

– Altfor mange elever i Norge har et skolebibliotek som ofte er stengt eller er ubemannet. For at alle barn og unge skal få mulighet til å bli interessert i å lese og få lyst til å lese mer, må vi gi dem tilgang til variert litteratur og sørge for at den blir formidlet på en måte som engasjerer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nortun.

I pressemeldingen kommer det frem at tilskuddet til skolebibliotekene, som nå samlet sett utgjør 50 millioner kroner i 2024, skal gå til å bemanne skolebibliotekene, og til å øke skolenes kompetanse i pedagogisk bruk av bibliotekene.

Tiltaket fra regjeringen møter ros fra Bibliotekarforbundet. Siv Christine Bjørang Jørstad i Bibliotekarforbundets forbundsstyre er særlig fornøyd med anerkjennelsen av bibliotekarens rolle i å skape engasjerende skolebibliotekmiljøer.

portrett av kvinne navn siv christine Bjørang Jørstad. Foto.
Siv Christine Bjørang Jørstad i Bibliotekarforbundets forbundsstyre er godt fornøyd med det som ser ut som en lovende start for å få til økt leselyst.

– Det er veldig gledelig at regjeringen tar grep om skolebibliotekene og leselysten og at de anerkjenner at den store variasjonen i kvalitet og bemanning i skolebibliotekene er problematisk. Det er et grep som viser oss at regjeringen forstår hvor sentral bibliotekarens kompetanse er i utformingen av et engasjerende og pedagogisk skolebibliotekmiljø, noe som er avgjørende for å fremme leselyst blant unge, sier Jørstad.

Stiller krav til kommunene

Nå kan flere kommuner som søker om det få tilskudd. For å kvalifisere for dette tilskuddet, stilles det krav om at kommunene må bidra med egenfinansiering, noe som innebærer at de selv må investere en del av midlene nødvendige for å opprettholde skolebibliotekene. Dette sikrer at prosjektene har bærekraftige planer for videreføring etter at tilskuddsperioden er over.

I tillegg vil kommuner i levekårsutsatte områder prioriteres. Det er Jørstad godt fornøyd med, hun mener at gode skolebibliotek ikke kan driftes på prosjektmidler alene.

Jørstad påpeker at det er en lang vei å gå for at Norges 357 kommuner vil kunne tilby elevene gode skolebibliotek.  – Dette er en god start, og et steg i riktig retning for å kunne gi barn og unge, framtiden vår, den skolegangen de fortjener, sier Jørstad. Hun oppfordrer regjeringen til å inkludere skolebibliotekene i den kommende leselyststrategien som nå ventes før sommeren.