Strengere smittvernregler: – Viktig å ha god dialog med kommunen

Regjeringen innførte 3. januar strengere smitteverntiltak etter økt smitte i slutten av desember. De nye tiltakene varer i første omgang fram til 18. januar. De fleste bibliotek vil etter alt å dømme holde åpent i denne perioden, men de nye rådene vil likevel påvirke mange bibliotekarers hverdag. Blant annet kommer de fleste arrangementer framover til å utgå, noe flere bibliotek allerede har varslet om.

– Vi hadde nok alle håpet på at det nye året ville starte på en bedre måte enn dette, og vi har stor forståelse for at dagen i dag og de nye smittevernpåbudene og rådene kom brått på, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli, som oppfordrer tillitsvalgte til å ta kontakt dersom de er usikre eller brenner inne med spørsmål.

Oppfordrer til å holde åpent
Bibliotekarforbundet oppfordrer generelt til å holde biblioteket åpent så langt dette er forsvarlig, forutsatt at biblioteket har de nødvendige ressursene til å følge smittevernrådene. Dette gjelder også i dagens situasjon. Samtidig er det viktig å ha god dialog med kommunen, understreker Angell Bergli.

– Hvert enkelt bibliotek må følge de rådene og reglene som regjeringen har gitt for hele landet. Samtidig må man også følge retningslinjene i sin kommune. For eksempel skriver regjeringen at regioner med mye smitte får påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller. I kommuner som tilhører disse regionene er det også naturlig å vurdere deler av bibliotekets tilbud, sier hun.

Mange av spørsmålene rundt hvordan hverdagen kan legges opp framover, kan du finne svar på i våre generelle smittevernråd for bibliotek. Disse er samlet i smittevernveilederen, som ble utarbeidet våren 2020.