Stor tillit til folkebibliotekene

- Innbyggerundersøkelsen fra Difi viser at folkebibliotekene er en suksesshistorie! Ingen annen offentlig virksomhet skårer så høyt, enten det er på ansattes kompetanse, tillit til tjenesten eller total tilfredshet, sier BFs leder Margunn Haugland.

Margunn Haugland 2015-06

– Kommuner som ønsker seg fornøyde innbyggere bør merke seg Difis innbyggerundersøkelse, sier BF-leder Margunn Haugland.

Innbyggerundersøkelsen fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer.

– For tredje gang på rad skårer folkebiblioteket høyest av alle offentlige tjenester på total brukertilfredshet. Det gjør vi også på svært viktige faktorer som hvordan brukerne opplever de ansattes kompetanse og tillit til tjenesten. Kommuner som ønsker seg fornøyde innbyggere bør merke seg dette, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Folkebibliotekene var vinnere også i tilsvarende innbyggerundersøkelser i 2010 og 2013. Av en total skår på 100 poeng på spørsmål om «total tilfredshet med tjenesten», fikk folkebibliotekene 82 poeng i 2010 og 85 poeng i 2013 – noe som holdt seg også i 2015. Fastlege og barnehage er de tjenestene som kommer nærmest.

På spørsmål om ansattes kompetanse skårer folkebibliotekene 89 poeng, suverent best av de offentlige tjenestene. Sammenlignet med for eksempel sykehus (84 poeng), grunnskole (80 poeng) og videregående skole (77 poeng) er dette verdt å merke seg.

På spørsmål om tillit til tjenesten skårer folkebibliotekene 88 poeng. Dette er mer enn for eksempel fastlegen (86 poeng) og universitetet (81 poeng).

– Disse resultatene må vi fortelle videre, ikke minst i høstens kommunevalgkamp. Veien til fornøyde innbyggere går gjennom biblioteket, det bør lokalpolitikere ta inn over seg, sier Margunn Haugland.

Hun merker seg at selv om folkebibliotekene skårer høyest av alle offentlige tjenester også på spørsmål om «hvor lett det er å utføre oppgaver over nett», så blir vi forbigått av både universitet og Lånekassa på spørsmål om «tjenestens nettsider». Og på spørsmål om åpningstider, skårer sykehjem og barnehager høyere enn folkebibliotekene. Men brukerne av folkebibliotek er mer fornøyd med åpningstidene i 2015 enn ved de to foregående Difi-undersøkelsene.

Bibliotekets funksjon som møteplass og kultur- og arrangementsarena har større betydning enn ved forrige undersøkelse fra 2013.

Også nasjonalbibliotekar Aslak Sitra Myhre har merket seg at innbyggerundersøkelsen viser at de norske folkebibliotekene er en suksesshistorie.

– Det at et offentlig tjenestetilbud oppnår så høy grad av tilfredshet er unikt og bør være en oppmuntring for lokalpolitikere i hele landet til å styrke og utvikle bibliotektjenesten sin videre, sier direktør i Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.

Innbyggerundersøkelsen finnes i sin helhet på difi.no:

Illustrasjon-Difi-Innbyggerundersoekelsen-2015_imagelarge