Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni

Fra onsdag 2. juni vil over 22 500 Unio-medlemmer i bibliotek, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter være i streik over hele landet.

Unio kommune tar ut over 13 300 flere i streik, mens Unio Oslo kommune tar ut over 1 200 flere i streik. Tre nye kommuner blir berørt.

Lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og ti fylkeskommuner tas ut fra Alta i nord til Kristiansand, inkludert Oslo. I Bibliotekarforbundet vil totalt 231 medlemmer være i streik fra og med 2. juni.

Kommunene som allerede er berørt, og hvor det nå blir opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund, samt Oslo. I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

Her kan du se listen over institusjonene, fordelt på kommuner og fylkeskommuner, hvor det tas ut i fase 2 i Unio kommune.

Her kan du se listen over institusjonene i Oslo kommune hvor det tas ut i fase 2 i Unio Oslo kommune.

Se alltid unio.no for oppdaterte lister, da det kan skje endringer og oppdateringer.

Silje Naustvik, nestleder i Unio kommune. Foto: Norsk sykepleierforbund.

 
– En ansvarlig streik
– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier Silje Naustvik, nestleder i Unio kommune og i Norsk Sykepleierforbund.

Naustvik minner om at det er mulig for kommunene å søke om dispensasjon. Slike søknader blir fortløpende behandlet.

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier hun.