Stødighet og fleksibilitet i konflikter – kurs i konflikthåndtering med Ole Andre Bråten

Tid:
29. – 30. januar 2019

Sted:
Scandic Asker

Målgruppe:
Medlemmer

Beskrivelse:
På dette kurset vil du få handlingsbasert kompetanse for å kunne forebygge og løse konflikter og krevende scenario i rollen som tillitsvalgt. Kurset er praktisk rettet – der du vil få innføring i en forskningsbasert metodikk for konflikthåndtering som du vil få god anledning til å teste ut nærmere gjennom disse to spennende dagene.

Innhold:

  • Konfliktpsykologi
  • Rollen som tillitsvalgt/verneombud
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljølovens krav
  • Konfliktutvikling og nivå
  • Forhandlingspsykologi
  • Konfliktforebyggende kommunikasjon
  • Stressmestring og mental forberedelse
  • Krevende samtaler/samtalemetodikk
  • Møte med varslingssaker som tillitsvalgt

Arbeidsform på kurset
Arbeidsformen vil veksle mellom teoretisk undervisning, plenumsdiskusjoner, scenariobaserte workshops og simulering ved bruk av videofeedback. Det vil være gjennomgående fokus på hvordan du som tillitsvalgt kan forebygge konflikter i rollen som tillitsvalgt – fra forhandlingssituasjoner, til varslingssaker og andre scenario der du som tillitsvalgt kan bli involvert. Det legges stor vekt på egendeltakelse samt læring gjennom samhandling.

Seminarleder
Underviser og fagansvarlig er Ole Andre Bråten – organisasjonsrådgiver, forsker og forfatter. Bråten har sin spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Tidligere Politioverbetjent og høgskolelektor ved Politihøgskolen. Forfatter av fagbøkene «Håndbok i konflikthåndtering” og «Håndbok i krisehåndtering” utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Bred erfaring fra organisasjonsrådgivning og utviklingsprosesser med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale leveranser. Erfaren foredragsholder og seminarleder. Dette 2 dagers kurset i konflikthåndtering har fått solide tilbakemeldinger da det både er forskningsbasert og praktisk anvendbart

Påmeldingsfrist:
11. januar 2019

Meld deg på her:
Påmeldingsskjema til BF-kurs


Se også:  Oversikt over BFs kurs og møter