Statsansatte bibliotekarer drillet i presentasjonsteknikk

Én sak er som kjent hva man skal si. En annen er hvordan man sier det. Da BF-tillitsvalgte fra statssektoren var samlet til to dagers kurs på Olavsgaard 28.-29. november, var det nettopp bevisstgjøring rundt hvordan man formidler et budskap som sto på agendaen.

I løpet av kurset fikk hver enkelt deltager øvd seg på muntlig presentasjonsteknikk med forankring i bibliotekarprofesjonen: «Hva er vår kompetanse og hvordan ønsker vi å påvirke andre?» lød et av nøkkelspørsmålene.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får muligheten til å samles som statsansatte bibliotekarer. Sammenlignet med folkebibliotekarer har vi noen egne utfordringer og temaer som vi her få mulighet til å jobbe grundig med, sa kursdeltager Kjersti Krogstad Hettervik, som til daglig jobber på universitetsbiblioteket ved Universitetet i Stavanger.

Startet med dikt
Allerede den første dagen måtte kursdeltagerne til pers: «Hvordan kan vi variere i volum, hastighet, rytme, kraft, toneleie og ikke minst pauser som et virkemiddel for å fremheve budskapet?» spurte kursholder Per Moten Hjemgård. Deltagerne fremførte et utvalgt dikt for å trene på nettopp stemmebruk.

Senere la de fram saker som er viktige for arbeidsplassen deres i de presentasjonene sine. De fikk øvd seg på å «selge inn» egne ferdigheter og yrkesutøvelse. Ved hjelp av gruppearbeid, egne presentasjonsrunder med tilbakemeldinger og bruk av disposisjon fikk deltagerne testet ulike innfallsvinkler. Resultatet av arbeidet kom tilsynelatende tydelig frem under presentasjonsrunden den siste dagen, der argumentasjonen til deltagerne satt som et skudd:

– Ved å satse på biblioteket vil studentene prestere bedre. Vi får mulighet til å veilede flere studenter i oppgaveskriving. Det vil igjen føre til mindre plagiat. Og det vil få flere studenter til å gjennomføre, sa for eksempel universitetsbibliotekar Hanne Nesset, som jobber på Universitetet i Sørøst-Norge.

Fake news og dårlig kildekritikk er farlig. Noen vil si dette er lærerens oppgave å undervise i. Men det er vi som kan gi en systematisert og grunnleggende opplæring på hva kildekritikk er, sa spesialbibliotekar Tore Olavson Buarøy, som er ansatt på Høyskolen i Østfold.

Kunsten å formidle
Hva tok deltagerne med seg fra det to dager lange kurset? «Kortere» og «tydeligere» var stikkord det virket som alle kunnes enes om da regnskapet skulle gjøres opp.

– Vi må være mer direkte, sa en av deltagerne.

– Det er blitt mye mindre «eeeh…» enn i går, sa en annen kursdeltager.

– Å bruke disposisjon er veldig bra. Den kan utnyttes videre, sa en tredje.

Og hva syntes kursholderen?

– Jeg ser en forandring fra det litt forsiktige til en mye større klarhet i det de formidler. Når det er sagt, kunne de mye også når de kom hit, sa kursholder Per Morten Hjemgård i Puzzle learning mot slutten av kurset, på spørsmål fra «Bibliotekaren».