Spekter-mekling i gang

Meklingen for Unios medlemmer i Spekter startet onsdag formiddag. 313 Unio-medlemmer er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni.

Unios delegasjon hos Riksmekleren ledes av Lill Sverresdatter Larsen. Direktør Anne-Kari Bratten leder forhandlingsdelegasjonen fra Spekter. Riksmekler Mats Ruland leder meklingen. Så lenge meklingen pågår vil ingen av partene uttale seg til mediene. Mekler har satt midnatt mellom torsdag og fredag som frist for å bli enig.