Søk stipend til bibliotekmøtet i Haugesund 18.–20. mars 2020

Bibliotekmøtet er det største arrangementet i bibliotek-Norge. Ikke bare blir du faglig oppdatert, du får også mange muligheter til å diskutere bibliotekutvikling og til å utvikle ditt faglige nettverk.

Mange ønsker å delta på bibliotekmøtet, men ikke alle får dekket kostnadene ved deltakelse. Vi ønsker å bidra til at flere av BFs medlemmer kan delta og lyser derfor ut fire stipender.

Vi dekker:

  • konferanseavgift med «early bird»-påmelding for hele konferansen (frist 2. januar)
  • to overnattinger
  • festmiddag
  • reisekostnader for inntil kr 3000

 

Søknad med kort begrunnelse sendes BF innen 15. desember 2019. Du må også oppgi om du har deltatt på tidligere bibliotekmøter eller ikke. Førstegangsdeltakere vil bli prioritert.