Smittevernveileder for bibliotek

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening med bakgrunn i generelle smittevernregler, samt informasjon fra offisielle nettsider som FHI, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige ressurspersoner i biblioteksektoren.

Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er den enkelte kommune som er delegert ansvar for oppfølging av smittevern lokalt.

Last ned smittevernveilederen (pdf)