Smittevernveileder for bibliotek

Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet har gått sammen om å utarbeide en smittevernveileder for bibliotek. Her finner du råd og veiledning om hvordan biblioteket gradvis og kontrollert kan åpne opp for tjenester.

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening med bakgrunn i generelle smittevernregler, samt informasjon fra offisielle nettsider som FHI, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige ressurspersoner i biblioteksektoren.

Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er den enkelte kommune som er delegert ansvar for oppfølging av smittevern lokalt.

Smittevernveileder (pdf)