Sløydverksted for digitale bibliotekarer

To verdensomspennende organisasjoner hatt tatt mål av seg om å sørge for at vitenskapelig ansatte har grunnleggende digitale ferdigheter. I mars ble det avholdt sløydverksted for bibliotekarer da Carpentry Week ble arrangert for første gang i Norge.

software-data-carpentry– Så greinene har alltid gafler, men gaflene har ikke alltid greiner?

De 30 deltagerne på biblioteksløyden ved Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo (UiO) sitter med hver sin skjerm foran seg. Tavla i undervisningsrommet er dekket med koder. Sammen med tre kursholdere går de gjennom GitHub – et nettsted for versjonskontroll og deling av programvareprosjekter og annet.

Spørsmålet om greinene og gaflene er på mange måter symptomatisk for det digitale sløydverkstedet. Her er det lov å stille grunnleggende spørsmål. Eller som Realfagsbiblioteket skriver i sin presentasjon: «Har du vært borti koding/programmering, men får ikke brukt det i hverdagen på grunn av praktiske problemer? Føler du at du gjerne skulle forstått mer når din lokale IT-person henter fram kommandolinja og knaster i vei?»

Fem workshoper på fire dager
Biblioteksløyden er bare én av flere verksteder på Blindern. Realfagsbygningen huser fem arrangementer på fire dager under den første Carpentry week-workshopen i Norge. Det overordnede målet er å undervise og lære grunnleggende ferdigheter til alle som er i befatning med forskning. Deltagerne blir oppfordret til å hjelpe hverandre og å bruke det de har lært i tilknytning til egne forskningsoppgaver.

Carpentry week er et resultat av at to søskenorganisjoner har funnet veien til Norge: Data Carpentry, som fokuserer på de elementære ferdighetene man trenger for å bruke data til forskning. Og Software Carpentry, der basisverktøy og konsepter, som for eksempel versjonskontroll på Git, å bygge programmer med Python og å automatisere oppgaver med Unix shell, står på programmet.

Høres dette gresk ut? I så fall har du antagelig noe til felles med flere av kursdeltagerne. Workshopen forutsetter ingen forhåndskunnskaper.

– Mange forskere er overbevist om at data er voodoo. Når de skal gi ut sin neste artikkel, gjør de analysene sine på den samme måten de alltid har gjort. Og det er der vi kommer inn, sier initiativtaker på UiO Karin Lagesen.

Biblioteksløyd-UBO

Biblioteksløyden fikk stor pågang av påmeldte. – Vi ble litt paffe over interessen, sier rådgiver for Universitetsbibliotekets digitale tjenester Elin Stangeland (til venstre). (Foto: Embret Rognerød)

– Biblioteket som skytsengel
Lagesen tar med Bibliotekaren til et annet rom og en parallell seanse, der direktøren for Data Carpentry, amerikanske Tracy Teal, er tilstede. Carpentry week har kommet i stand i samarbeid med realfagsbiblioteket.

– Vi er begeistret over å kunne være involvert i dette prosjektet, med biblioteket som vår skytsengel, sier Teal.

Både Software Carpentry og Data Carpentry er nonprofit-organisasjoner, basert på en modell som til forveksling ligner en grasrotbevegelse: Ingen av instruktørene får betalt. De huser et eget instruktørtreningsprogram, og holder kurs både på skjerm og ved hjelp av mer tradisjonelle kurstilbud. Initiativet er et globalt forsøk på å spre kunnskaper.

– Vi forsøker å rekruttere nye elever til å holde kurs etter at de selv har deltatt, sier senioringeniør på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiO) Lex Nederbragt, som er en av kursholderne.

Over hundre påmeldte
– Det tilbys for mye informasjon på kort tid til at deltagerne har lært seg ting når verkstedet er ferdig. Det handler om å vise hvilke muligheter som finnes, og at det ikke er snakk om rakettforskning. I mange sammenhenger er det også snakk om å trene opp folk på områder de allerede jobber med, sier Lagesen.

Og responsen har vært overveldende, ifølge arrangørene: Over hundre vitenskapelig ansatte har meldt seg på. Også biblioteksløyden har opplevd stor pågang.

– Vi ble litt paffe over interessen, sier rådgiver for Universitetsbibliotekets digitale tjenester Elin Stangeland.

Stangeland jobbet tidligere på et engelsk universitetsbibliotek, og hun opplever til en viss grad at bibliotekansatte i Norge er vant til at nasjonale systemleverandører har gjort mye av it-jobben. Behovet for denne typen opplæringstilbud er definitivt tilstede, mener Stangeland, som håper biblioteksløyden kan videreføres i en eller annen form.

– Det er en travel hverdag, og vi trenger sånne kurs som det her. Spørsmålet er hvordan, og om man for eksempel skal bygge videre på dette og ha mer spesifikke workshoper.

En del av forskersamfunnet
At nettopp bibliotekarene har sin egen workshop under Carpentry Week er på mange måter naturlig, påpeker Tracy Teal.

Bibliotekene står overfor de samme aktuelle problemstillingene rundt forskningsdata, og bibliotekarene jobber med forskning og er derfor i samme situasjon som alle andre.

– Det er ikke bare spesialister som trenger disse forkunnskapene. Bibliotekarer er en del av det vitenskapelig personalet, og de trenger også denne kompetansen, sier Teal.
– Jeg er en stor fan av bibliotek og den rollen de kan spille i forskningsarbeidet. De har en iboende bruker-orientering, men de tjener også hele forskersamfunnet, sier Teal.

Og de bibliotekansatte gir uttrykk for at de er nysgjerrige på teknologien, men at de ikke får satt av tiden som trengs for å utforske. Eller som når hovedbibliotekar på Realfagsbiblioteket på UiO, Mari Lundevall, står på universitetstrappa og snakker med to bibliotekarkolleger i pausen.

– Det er mye å gape over, sier den ene.

– Jeg skulle gjerne hatt et opplegg som dette en dag i uka, svarer en av de andre.