Skolebibliotekene i Finnmark er reddet!

Bibliotekfolk over hele landet reagerer på kuttforslagene i Finnmark. Her fra Instagram-aksjonen til skolebibliotekarene i Rogaland. I midten Ane Undheim og Kristin Serina Stangeland ved Bryne videregående skole. Øverst til venstre Unn Davidsen fra Randaberg videregående skole, og videre med klokka: Reidun Sandvik Hetland ved Strand Videregående skole, Kathrin Kvilstad ved Jåttå videregående skole og Liv Fles Dybing ved Dalane videregående skole.

Skolebibliotekarene i Finnmark har vært alvorlig truet i høst. Nå har det brede politiske arbeidet som er gjort fra BFs tillitsvalgte og en rekke andre aktører gitt resultater. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik møtte elevdemonstrasjonen i Vadsø før fylkestinget åpnet i dag. NRK Finnmark skriver: «Hun kunne fortelle at Arbeiderpartiet vil beholde skolebibliotekartjenesten som den er i dag.» Og senere i dag kom det en pressemelding som bekreftet dette.

Det hadde bygd seg opp et svært merkbart trykk til fordel for å beholde dagens skolebibliotekarer i de videregående skolene i Finnmark. Hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundet Øystein A. Dahl var selv til stede ved markeringa i Vadsø da fylkestinget åpnet i dag.

Kort tid etterpå kunne Altaposten melde: «Enige om å redde skolebibliotekene. Fylkesutvalgets posisjonspartier har gått sammen.»

«Nær kontakt med elevene»

Det var flertallet av Arbeiderpartiet, SV og KrF som i en pressemelding kunngjorde at de i budsjettforhandlingene for 2019 var blitt enige om å ivareta skolebibliotekene som de er i dag. Endring av skolebibliotekene for å oppnå en besparelse på over 2 millioner kroner blir dermed ikke noe av.

De tre partiene – også kalt posisjonspartiene – skriver videre i pressemeldinga, i forbindelse med dagens behandling i fylkestinget:

– Posisjon ønsker ikke den digitale utviklingen med «fjernstyrte» bibliotek og ser viktigheten med dagen form å drifte bibliotekene på en pedagogisk forsvarlig måte. Innkjøp av litteratur er basert på den kunnskapen bibliotekarer har om skolens undervisning og egenart, kunnskap som man kun kan få gjennom nær kontakt med elevene. Posisjon legger også merke til at det har kommet en ny kulturmelding som vektlegger bibliotekene viktighet i Norge.

Flertall innen rekkevidde

Det ble meldt om stort engasjement for skolebibliotekene i Vadsø i dag, noe som ble synlig for blant annet fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Hun representerer Arbeiderpartiet, som har 17 av 35 representanter i Finnmark fylkesting. Øvrige partier er Høyre (5), Fremskrittspartiet (4), Venstre (2), SV (2), Senterpartiet (2), MDG (1), Kystpartiet (1), KrF (1).

Da fylkesordfører Vassvik i dag morges sa til NRK at «Arbeiderpartiet vil beholde skolebibliotekartjenesten som den er i dag», betyr det svært mye. Med støtte fra de øvrige to posisjonspartiene, ville flertallet være sikret for å redde skolebibliotekene fra det dramatiske kuttforslaget. Og det har de nå altså fått.

Øystein A. Dahl er hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundet i Finnmark fylkeskommune. Nå kan han innkassere en stor seier etter høstens maratonløp mot kutt. (Foto: Privat)
Felles front blant fagorganiserte

I går sendte Bibliotekarforbundet et felles brev til fylkestinget på vegne av åtte organisasjoner i Finnmark fylkeskommune: Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolenes landsforbund. Lederne, MFO og Bibliotekarforbundet.

I brevet heter det blant annet:

«Vi mener også det er lite å hente på sentralisering av oppgavene. Skolebibliotekarene må være der elevene er! Skolebibliotekene er en del av det pedagogiske tilbudet til alle elever og er en svært viktig uformell læringsarena. Færre elever gjennomfører videregående opplæring i Finnmark enn ellers i landet. Desto viktigere at det finnes skolebibliotek med høyt kvalifiserte ansatte på hver skole som kan støtte opp under hver enkelt elev.»

Støttemarkeringer

Skolebibliotekarer ellers i landet har engasjert seg sterkt i dramaet som utspiller seg for deres kollegaer i Finnmark.

– Bibliotekarforbundets klubb i Rogaland fylkeskommune har startet en kampanje som vi har kalt #reddskolebibliotekene for å markere vår støtte til skolebibliotekarene i Finnmark. Dette fordi vi ønsker å vise solidaritet med skolebibliotekarene der oppe, men også fordi vi vil sende et signal om at å kutte i skolebibliotekene ikke er greit. Vi håper at flere vil delta i denne kampanjen, sier hovedtillitsvalgt Kathrin Kvilstad i Rogaland.

Pressedekning

Klassekampen hadde et stort oppslag om situasjonen for skolebibliotekene i Finnmark. Elevene ved Hammerfest videregående er kritiske til å fjerne skolebibliotekarene og erstatte dem med elevvakter og chattetjenester. Denne såkalte «bestiller/utfører-modellen» faller heller ikke i god jord hos NBF-leder Mariann Schjeide, i følge Klassekampen:

– Etter vår mening må opplæringsloven forstås dit hen at bibliotekene skal være en integrert del av det pedagogiske opplegget ved skolen. Og dette pedagogiske målet vil ikke Finnmark fylkeskommune klare å oppfylle om disse kuttene blir en realitet, sier hun til avisa.

Astrid Heimen, bibliotekar på Alta ungdomsskole og tidligere rådgiver for skolebibliotek i Alta kommune, skrev i et leserinnlegg i Altaposten i går at «det som nå skjer i fylkeskommunen, i modellen for skolebibliotekene i omstillingsprosjektet, minner om en science fiction-fortelling».

Digitalt villnis

Utdanningsforbundet i Sør-Varanger har publisert artikkelen «Hva er et skolebibliotek uten en bibliotekar?» i nettavisa iFinnmark.

For to dager siden skrev Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund en leder med tittelen «Å kutte bibliotekarene er på lang sikt oppskriften på fallitt – og taperne er elevene». Der skriver han:

– Harde fakta fra skoleresultater og frafall sier oss at elevene i Finnmark virkelig behøver å bli sett av skolevesenet, enten det er ledelse, lærere eller nettopp bibliotekaren. De bør være tilgjengelige i hverdagen, ikke som en distansert link eller et digitalt villnis.