Skolebibliotek i budsjettforliket

Som del av budsjettforliket har H, FrP, V og KrF blitt enige om å anmode regjeringen å vurdere en ordning med kompetansetilskudd for å stimulere til ansettelse av flere skolebibliotekarer, etter modell fra Sverige.

Veronicha Bergli er nestleder i Bibliotekarforbundet. (Foto: Erling Bergan)

BFs nestleder Veronicha Bergli orienterte om dette på postlista biblioteknorge 23. november:

«31. oktober deltok forbundsleder Margunn Haugland og jeg i høring i Utdannings- og forskningskomitéen om statsbudsjettet for 2018 på vegne av Bibliotekarforbundet.

Hovedfokuset vårt i høringa var på skolebibliotekarer og skolebibliotek.

Vi ba blant annet om at tilskuddsordningen som er etablert gjennom Språkløyper utvides med ytterligere 30 millioner, og at det skal settes av en egen pott for å øke bemanningen ved skolebibliotek etter modell fra Sverige.

I går kom gladmeldingen om at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om dette anmodningsforslaget:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en ordning med kompetansetilskudd for å stimulere til ansettelse av flere skolebibliotekarer, etter modell fra Sverige.»

Selv om det ikke følger øremerka midler med anmodningsforslaget er dette likevel en seier til Bibliotekarforbundet og alle andre gode krefter som har talt skolebibliotek og skolebibliotekarers sak. Dette viser at det nytter å jobbe politisk og at Stortingets høringer en viktig arena for å bli hørt.»

Les mer: BFs innspill til stortingskomitéen.

Les mer: Anmodningsforslag fra H, FrP, V og KrF, som del av enigheten om statsbudsjettet for 2018.